Een nieuwe vrachtwagenparking in combinatie met het te bouwen tankstation langs de N49

29 Januari 2018

Groen raadslid Charlotte Storme stelde in de gemeenteraad van september 2017 voor om te zorgen voor sanitaire voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs in Zeebrugge. http://www.groenbrugge.be/nl/blogs/i/617 Groen Brugge stelt nu voor om dit probleem grondig aan te pakken door het dossier van de nieuwe beveiligde vrachtwagenparking te koppelen aan het te bouwen tankstation die er moet komen bij de omvorming van de N49 tot autoweg. Andries Neirynck, voorzitter Groen Brugge: “Terzelfder tijd zal het nodig zijn om het lang parkeren in de nabijheid van woonwijken te ontraden om de leefbaarheid van Zeebrugge te verhogen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan bloembakken en/of bomen aanplanten langs de Isabellalaan zodat vrachtwagens daar niet kunnen parkeren. Anders zal je altijd chauffeurs hebben die daar blijven komen omdat dat dichter bij de haven zelf is.” Johan Mistiaen, kernlid Zeebrugge stelt:  “De Baron de Maerelaan wordt ook best ontkracht als parkeergelegenheden voor vrachtwagens door het invoeren van éénrichtingsverkeer. Dus niet meer inrijden vanaf het rond punt richting Kustlaan.”  Johan Michels, kernlid Zeebrugge vult aan: “Tenslotte kan het fietspad langs de Isabellalaan terug aan twee kanten komen (zoals vroeger) en moeten de fietsers geen twee keer die drukke baan dwarsen. Hierdoor zijn in het verleden  al teveel dodelijke ongevallen gebeurd…“ Charlotte Storme, gemeenteraadslid besluit: “Groen Brugge roept het Brugse stadsbestuur, MBZ en Vlaanderen op om in dit dossier versneld de handen in elkaar te slaan.”   Andries Neirynck, Voorzitter Groen Brugge Charlotte Storme, Gemeenteraadslid Groen Johan Michels, kernlid Zeebrugge Johan Mistiaen, kernlid Zeebrugge