Een eigen munt voor Brugge.

17 December 2014

“Lokale munten kunnen dienen om vrijwilligerswerk of gemeenschapsdiensten te verlonen. Het opruimen van zwerfvuil, het proper houden van een park of speelplein. Het kan ook dienen om mensen te belonen die bloembakken voorzien op hun gevel, die overschakelen op groene energie, het gras maaien in een buurtschool, aansluiten bij de Lets-ruileconomie of vrijwilligerswerk doen in een organisatie.” stelt Sammy Roelant   De lokale munt, of gemeenschapsmunt, versterkt het vrijwilligerswerk. Dat werd onder meer bewezen door een studie van de universiteit van Maryland. De activiteitsgraad van vrijwilligers blijkt te stijgen na de invoering van een lokale munt.   Maar ook de lokale economie wordt versterkt. De munten zijn inwisselbaar bij lokale handelaars, die extra klanten bereiken en hun sociale inbedding versterken. We denken hier bijvoorbeeld aan de bakker of kruidenier in de buurt, of de dragers van het Handmade in Brugge label. Zo beschermen lokale munten tegen tegen geldlekken in de plaatselijke economie die gepaard gaan met een geglobaliseerde economie. Econome Juliet Schor toonde indertijd aan dat als je 100 euro uitgeeft bij de lokale handel er 51 euro terugvloeit naar de gemeenschap. Als je koopt bij een internationale keten keert slechts 17 euro terug. De geldlekken uit de lokale economie dragen overigens ook bij tot kapitaalsconcentraties en de ongelijkheid.   Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om de munt inruilbaar te maken voor tickets bij De Werf, Cultuurcentrum, Concertgebouw etc. Activiteiten bij lokale sportclubs of een busticket. Dit is de derde troef van een gemeenschapsmunt: je kunt ze gebruiken om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Zo zorgt bijvoorbeeld het Japanse Hureai Kippu systeem er voor dat mensen die een zorgende taak opnemen hun verdiende punten kunnen doorsturen naar een familielid elders in het land die ze kan gebruiken om verzorgers in te huren. Samenwerkingen met een van de 18 Belgische gemeenten die reeds zo'n systeem invoerden kan dus versterkend zijn.   Sammy Roelant: “Brugge kan op vele manieren voordeel doen bij een lokale munt en we hopen op een snelle invoering door het stadsbestuur, we hebben zelfs een voorstel voor een naam: “De Soeverein”, naar de munten die eertijds werden geslagen op het muntplein. Dat is niet enkel een eerbetoon aan onze geschiedenis, maar duidt ook op de soevereiniteit, de onafhankelijkheid, die zo'n lokale munt je geeft binnen de grillige internationale economie.” Volgens prof. James Stodder helpen lokale munten overigens, zelfs in beperkte circulatie, met het stabiliseren van de economie. Je monetaire systeem wordt immers robuuster door munten te hebben die niet onder hetzelfde koerssysteem vallen, net zoals biodiversiteit ecosystemen minder kwetsbaar maakt.   “Voor de expertise kan een beroep gedaan worden op Fairfin, een netwerk een bewust gebruik van geld stimuleert en expertise opbouwde in het begeleiden van gemeenten met een gemeenschapsmunt.” zo besluit Sammy Roelant