Een Brugse stadsbouwmeester voor Brugge een 'must'

24 Oktober 2017

Er staan een aantal grote nieuwe projecten in de binnenstad op de agenda: - bouw van een nieuwe beurshalle - heraanleg van het Zand - nieuwe bestemming voor de Weylerkazerne - ...  1/3 van het kerkelijk erfgoed in de Brugse binnenstad, is Unesco erfgoed. Bovendien hebben we recentelijk een RUP Stadslandschap goedgekeurd en ook naar volgend jaar toe verwachten we het nieuw Beleidsplan Ruimte.  Groen Brugge vindt dat ook Brugge nood heeft aan een stadsbouwmeester, die staat voor het behoud, de verhoging en het borgen van de ruimtelijke kwaliteit in Brugge in al zijn relevante aspecten. De stadsbouwmeester zou het architectuurbeleid kunnen belichamen, kan mee instaan voor de selectie van ontwerpen, ontwerpers of ontwikkelaars en kan het College van Burgemeester en Schepenen adviseren bij beeldbepalende bouw- en ruimteprojecten. In Gent bestaat er ook een Kwaliteitskamer, die ook in onze stad zijn plaats zou kunnen krijgen. De Kwaliteitskamer is de plaats waar het gesprek over de kwaliteit van geplande beeldbepalende bouwprojecten en publieke ruimte in de eigen stad doorgaat. De leden worden gekozen op basis van hun expertise of ervaring.  Er kan een selectiecommissie aangesteld worden en een brede oproep naar kandidaten.  De stadsbouwmeester kan voorzitter zijn van de Kwaliteitskamer.  En hierbij aansluitend een oproep vanuit onze partij om eindelijk werk te maken van de opstart van het stadsontwikkelingsbedrijf ?  Via dit ontwikkelingsbedijf zou er werk kunnen gemaakt worden van bv de ontwikkeling van de site van de Weylerkazerne. Andere centrumsteden werken al langer op deze manier.                                                          Groen Brugge vraagt het stadsbestuur om hier dringend mee aan de slag te gaan.   Marleen Ryelandt Groen Brugge gemeenteraadslid