Duidelijkheid gevraagd omtrent toerismebeleid

06 Juni 2013

Naar aanleiding van de beleidsnota sprak Groen Brugge met verschillende actoren uit het veld. Unaniem vonden ze het toerismeluik in het beleidsplan ondermaats: te vaag, te beperkt, geen visie en een ontkenning van de reële uitdagingen. Bovendien maken de betrokkenen zich zorgen over de onduidelijke bevoegdheidsverdelingen en de afwezigheid van de eindverantwoordelijke. “Wij begrijpen de vraag naar duidelijkheid en actie vanuit het toeristische veld.” zo stelt groen fractieleider Sammy Roelant, “Om het debat aan te zwengelen zeggen wij duidelijk onze prioriteiten voor de komende zes jaar op toeristisch vlak” Brugge krijgt meer en meer te maken met monocultuur in het winkelaanbod voor toeristen. Nu verkopen we vooral chocolade, bier en in mindere mate kant aan de toeristen. Nochtans zou het toerisme als opportuniteit moeten dienen om veel meer economische producten een etalage aan te bieden. Het toerisme moet diversiteit creëren in het aanbod, door de vergrote afzetmogelijkheid, niet zorgen voor monocultuur. Belangrijk is hier authenticiteit en kwaliteit. Eigen ontwerpers, lokale voedingsproducten, eigen design, kwaliteits ambachtelijk stukwerk of hoogstaande cultuurproducten...het toerisme zou hier heel veel mogelijkheden kunnen bieden met economische meerwaarde voor de hele regio. Daarnaast moet de stad wel degelijk zelf trekker worden van het congrescentrum. “Nu stelt de burgemeester dat het initiatief van elders moet komen. Met als uitgangspunt de studie van meeting in Brugge moet er in de binnenstad een locatie gekozen worden en een project. Daarna kan een projectmanager een businessplan maken en financiering zoeken. Die financiering zal inderdaad gemengd moeten zijn. Maar belangrijk is dat de stad regisseert, zo kan er een duidelijk profiel komen van het centrum dat past bij de verdere profilering van Brugge. Wij kiezen daarbij voor een duurzaam congrescentrum dat zich specifiek richt op congressen binnen de groene economie. Een groeiende sector waar we ons uniek in kunnen positioneren aldus Sammy Roelant” “Ook vinden we het belangrijk dat het toerisme ook voor de Bruggelingen een meerwaarde biedt. Dat de hele wereld bij ons over de vloer komt biedt kansen voor een open, kosmopolitische stad. Dat betekent dat toeristen niet enkel passanten mogen zijn die wat geld achterlaten, er moet gestreefd worden naar meer contacten tussen de bezoekers en de Bruggelingen. Hier kan een rol weggelegd zijn voor de cultuurhuizen die mee kunnen helpen een nog opener stad te creëren en tegelijkertijd lokale producties een internationaal forum aan te bieden én extra publiek aan te boren. We denken dat hier nog meervoudige wins te halen zijn.” Daarom zou het goed zijn dat er een kwaliteitszorgmanager komt die maakt Brugge een hoogstaand aanbod kan onderhouden. Het is immers belangrijk voor de internationale reputatie van een stad dat op elk punt kwaliteit wordt geboden. Klantvriendelijkheid en respectvolle omgang, een eerlijke benadering van de bezoekers, ….maken daar allemaal deel van uit. Een tourist trap is geen duurzame optie. We moeten ons er van bewust zijn dat Brugge niet onkwetsbaar is in zijn positie, getuige daarvan is het dalend aantal overnachtingen in 2012 Daarnaast moeten we ook niet blind blijven voor de mondiale uitdagingen. De brandstofprijzen zullen de komende jaren fors duurder worden. Dat zal ook gevolgen hebben op het toerisme. Het is belangrijk dat het bestuur zich hiervan bewust is, nu de impact daarvan bestudeerd en hierop inspeelt. Bijvoorbeeld door extra in te zetten op een cirkel van 500 kilometer rond Brugge om bezoekers te trekken. “Tenslotte horen we vaak dat mensen uit het veld niet goed weten bij wie ze terecht moeten.” stelt Sammy Roelant “ De keuze om de bevoegdheden te splitsen over verschillende schepenen werkt niet en staat soms snelle, goede beslissingen in de weg. Het levert ook soms andere problemen op. Zo zijn de vergaderingen van Meeting in Brugge de laatste keren niet statutair verlopen. De raad van bestuur moet worden voorgezeten door de schepen van toerisme, de algemene vergadering door de burgemeester, in beide gevallen Renaat Landuyt. Nochtans liet de burgemeester zich telkens vervangen door schepen Mieke Hoste, hoewel dit niet kan. Wij vragen daarom aan de burgemeester om meer nadrukkelijk aanwezig te zijn in Brugge. En zijn taken goed op te nemen, want voor het ogenblik wordt er te veel geïmproviseerd en dat zorgt voor ongerustheid.”