Doortrekken weg Ten Briele beter alternatief dan verbreden Vaartdijkstraat

06 Mei 2013

De Vaartdijkstraat is een ideale fietsersweg voor de ontsluiting van Oostkamp. Als we willen inzetten op een gevarieerde mobiliteitsmix moet fietsgebruik daar aangemoedigd worden. Een verbreding, met verdwijnen van fietscomfort tot gevolg, is daarom geen optie. Nochtans is er een goed alternatief: het uitbouwen van de weg Ten Briele. De mobiliteitsbehoefte rond Ten Briele zal in de toekomst steeds meer toenemen. Nu reeds is er het nieuwe containerpark en evenementenhal Brugeoise, het VTI zal verhuizen naar de terreinen van  Brugeoise en hopelijk worden er bedrijven gevonden voor de 3 ha bedrijventerreinen van het Lappersfort. Bovendien meldde minister Crevits dat voor 2019 zeker geen nieuwe brug van Steenbrugge moet verwacht worden. En dat de flessenhals ter hoogte van de brug zal blijven bestaan. In de voorbije twee jaar weerklonk dikwijls de roep voor het ‘tijdelijk openstellenÂ’ van de Vaartdijkstraat voor autoverkeer. Een tijdelijke openstelling die na verloop van tijd een bijna permanent karakter zou kunnen krijgen, zo mag worden gevreesd. Ook de roep naar een verbreding van de Vaartdijkstraat blijft een duidelijke oproep. “Nochtans is er een beter alternatief voor de ontsluiting van Ten Briele en om een deel van het verkeer van de Baron Ruzettelaan af te leiden,” zegt Sammy Roelant. “Het huidige stukje straat Ten Briele dat langs de spoorweg ligt en nu doodloopt, kan dienen voor de verdere ontsluiting van het gebied: trek dit stukje Ten Briele door tot aan de Buiten Begijnenvest." Die laatste optie maakt dat niet enkel het gebied beter ontsloten wordt, het kan bijkomende functies met zich meebrengen voor de Stationsparking, het industrieterrein beter laten aansluiten op het openbaar vervoer, voor een vlotte toegankelijkheid zorgen voor de scholieren van het VTI en de rotonde aan het station ontlasten, bovendien kan een deel van het verkeer uit Oostkamp via de Spoorwegstraat naar de ring geleid worden.