Definitief vertrek erfgoedbibliotheek uit Brugge: het kon (weer) anders

16 Juli 2017

"Wie meer wil weten over onze provincie en haar inwoners kon tot nog toe terecht aan de Gistelse Steenweg, in de grootste en schoonste stad van West-Vlaanderen. De ruime collectie affiches, cultuurboeken, iconografie en (prent)kaarten kent zijn gelijke niet in West-Vlaanderen, met vaak uniek werk van Stijn Streuvels of Bruggelingen als Egied Strubbe en James Weale", stelt David Vanholsbeeck, ondervoorzitter van Groen Brugge. "Dit vertrekt nu zonder slag of stoot naar Kortrijk, volgens een eerdere persreactie 'omdat burgemeester Landuyt en zijn diensten er de meerwaarde niet van zagen' (verschillende historici spreken dit trouwens tegen). Maar het is ook een gevolg van het ondoordacht opdoeken van delen van het provinciale niveau, waardoor er van beleidsvisie en coherentie nu al helemaal geen sprake meer is."   Foto: Provincie West-Vlaanderen   Vlaams parlementslid Bart Caron vult aan: "De stad Kortrijk zag dit wél als een opportuniteit. Maar dat neemt niet weg dat het veel logischer zou zijn geweest om de collectie in de provinciehoofdplaats te houden. De verhuis uit het Tolhuis naar het provinciale archief op Sint-Andries was wat dat betreft een goede oplossing om eventuele beheersproblemen rond het Tolhuis (basis van de discussie tussen Brugge en Vlaanderen) op te vangen. Met de Vlaamse subsidies was een verder beheer in Sint-Andries perfect mogelijk."   Foto: Provincie West-Vlaanderen   "Na de discussie over de nieuwe locatie voor de uitbreiding van het Groeningemuseum laat de stad Brugge opnieuw een kans schieten om een volwaardige visie op erfgoed, kunst en cultuur uit te bouwen in Brugge. Dit constante hap-slik-weg-beleid wordt nog versterkt door het even ondoordachte wegschuiven van delen van het provinciale beleid. Zonder deugdelijk alternatief, zoals beheer op regionaal niveau (via bv. een stadsgewest) krijg je nu een opbod tussen steden, maar geen coherent beleid meer. Mensen met een gezonde interesse voor de geschiedenis van onze stad en provincie zijn er de dupe van," besluit David Vanholsbeeck.   Groen Brugge roept de gesprekspartners op Vlaams, provinciaal en Brugs niveau op om eindelijk werk te maken van een globaal plan van aanpak voor het erfgoedbeheer in Brugge en de provincie.