De toekomst van het Katelijne – eiland

29 Juni 2020

De toekomst van het Katelijne – eiland

Refererend naar schriftelijke vraag van februari 2020. (Verschillende herinneringen voor antwoord gestuurd: april, mei 2020 en vraag tot stavaza, midden juni ’20)

Dit stuk natuur tussen de B. Ruzettelaan, kanaal Gent-Brugge-Oostende en de Katelijnepoort is vooral bekend bij zachte weggebruikers en is bijzonder waardevol. Veel zeldzame dieren en planten vinden hier hun onderkomen en zo vlak bij de Brugse binnenstad is dat uniek.

Een pluspunt: Schepen Van Volcem liet eind maart 2019 30 olmen aanplanten op de site. De gezonde wilgen bleven integraal behouden.

Maar …Hoe zit het met de nabije hoop én de toekomst voor de Katelijnekanaalnatuur ? 

Er is een blijvende bezorgdheid vanuit de Lappersfort Poets Society en enkele natuurverenigingen: Natuurpunt, Geen Parking op het Katelijne-Eiland, Red het Katelijne-Eiland, Brugs Alternatief Forum, Groen vzw,…

Hierbij enkele vragen en bezorgdheden:

  • Wil men het mooie Katelijne-Eiland groen & natuur houden als buurtlong ?
  • Is het Katelijne-Eiland volledig ( of bijna ? ) eigendom van de stad Brugge ( wat is het eigenaarsstatuut op heden ? )
  • Zijn er nog plannen voor bebouwen of een parking op de site?
  • Durft Brugge kiezen voor behoud van dit groene erfgoed?
  • Zo ja, kan er een beheerwandeling worden georganiseerd door de Groendienst waarbij de natuurverenigingen (Natuurpunt, Lappersfort Poets Society, Gidsen) en het buurtnetwerk worden betrokken? Daar kan in dialoog en samenspraak duidelijkheid komen ivm de toekomst van de site.  Misschien kan Natuurpunt dit mooie Eiland beheren?
  • Kan er een info-bord komen met de historiek van het Katelijne-Eiland en het belang van het behoud van deze natuurlong dichtbij centrum Brugge.
  • Kan er een contactpunt komen voor mogelijke vragen van wandelaars?
  • Kunnen er betonblokken komen of een eenvoudige slagboom (met de hand te hanteren) aan de ingang van het Eiland om auto’s te verhinderen te parkeren tussen de aangeplante olmen.

 Van alle randgemeenten telt Assebroek het grootste aantal inwoners per hectare en is de verstening zeer intensief. Vooral in de Sint-Katarinawijk die paalt aan de Baron Ruzettelaan.

Ecologische inclusiviteit moet een blijvende beleidsprioriteit zijn. Zeker nu Brugge uitpakt met de ‘Zorgen voor morgen begint vandaag’ campagne en een oproep naar de inwoners toe om mee te tekenen voor de zorg voor het klimaat met daarbij de vraag naar hun eigen acties. Maar ook nu het streefdoel van het bestuur een klimaatplan is en een klimaatneutrale stad tegen 2050.

Karin Robert
Gemeenteraadslid