De nieuwe beurshalle en congresgebouw: onze Groen Brugse bedenkingen

11 Januari 2018

1. GROEN Brugge betreurt het gebrek aan transparantie ivm dit voor Brugge belangrijk dossier. Wij wensen minstens de maquettes en een duidelijke visualisatie van de gekozen projecten te zien. De gemeenteraad werd onvoldoende op de hoogte gehouden over het verloop van dit dossier. Bv ook wat het zoeken naar een mogelijke exploitant betreft. De exploitatie heeft nochtans niks te maken met het eventueel vertrouwelijk karakter van de procedure: ontwerp en building. Er is nooit een debat gevoerd in de gemeenteraad over de noodzaak van een nieuwe beurshalle, een congresgebouw, de locatie en de invulling ervan. Het enige wat de oppositie heeft mogen inzien, is het uitvoerig lastenboek . De overige gestelde vragen over de stand van zaken, werden steeds met geheimzinnigheid van de hand gewezen. Wij vragen dat ook de 5 niet weerhouden ontwerpen, met de nodige maquettes en toelichting, door de betrokken bureaus zouden worden tentoongesteld in "Mijn Brugge". Wat is er mis met een tentoonstelling van deze concepten aan het grote publiek ? 2. Wie zal de stedenbouwkundige aanvraag indienen ?  Het Stadsbestuur zelf, of het stadsontwikkelingsbedijf ? De vraag kan bijzonder belangrijk zijn voor de BTW-problematiek.  Als een stadsontwikkelingsbedrijf de aanvraag kan indienen, betekent dit een besparing van 8 mio euro. Tot op heden heeft de stad, ondanks de oprichting vele jaren geleden van het stadsonwikkelingsbedrijf, niets verwezenlijkt via dit bedrijf.   3. We betreuren ten zeerste ook het gebrek aan onderzoek , marktonderzoek in dit belangrijk dossier. Dat er geen voorafgaandelijk onderzoek is gebeurd, blijkt duidelijk uit de nota van het Schepencollege van 6.03.2017 waarbij het Schepencollege de zoektocht naar een mogelijke exploitant heeft moeten stopzetten. Die nota hebben we zelf moeten opvragen. Ze was niet toegankelijk. Waarom ? Hieruit blijkt duidelijk de grote mate van improvisatie waarmee het stadsbestuur dit belangrijke dossier behandelde. Het schepencollege heeft moeten toegeven dat er nog te veel onbekenden zijn. Het ontwerp kan echter ook niet meer bijgestuurd worden.  Een hele reeks vragen werden gesteld door de oppositie: over parkeerplaatsen, toegankelijkheid voor de beide functies, cateringvoorzieningen , hoeveel activiteiten, enz. De antwoorden lieten en laten op zich wachten.   Er had een marktbevraging dienen te gebeuren op voorhand. Met daarbij de vraag: in welke mate kan tegelijkertijd de exploitatie van de congres- en beurshalfunctie compatibel en winstgevend zijn ?  Werden alternatieve locaties nog onderzocht ? 4. De mobiliteit werd niet of onvoldoende onderzocht. Er zullen ondergronds 125 parkeerplaatsen zijn maar is dit voldoende ? Er is nog geen nieuwe overeenkomst met de uitbater van het Zand om de parking onder het Zand uit te breiden. Wat met de impact van aan- en afvoer voor de beurshalle op West-Brugge, die na de heraanleg van het Zand, minder bereikbaar zal zijn? Wat met de grote parkeerdruk? En wat wanneer een beurs, in combinatie, met een congres die doorgaat terwijl er ook markt is op zaterdag ? 5. Wat was het oordeel van de jury over het gekozen project?  Wat dit een unaniem oordeel? 6. Wat met de toekomstige exploitatie ? Worden er nu nog in extremis nieuwe studies uitgeschreven ? Of blijft het natte vingerwerk ? 7. Hoe zit het met de impact van de kostprijs van het toekomstige gebouw op de stadsbegroting en meer bepaald op de "spaarpot" van de Stad Brugge ? Wat met de site van Oud St-Jan? Blijft die desolaat en niet ingevuld achter ? En zeggen dat de Stad een erfpacht heeft toegestaan voor deze belangrijke locatie tot 2102.   Dit was en is duidelijk weer eens een gemiste kans voor Brugge!   GROEN Brugge Marleen Ryelandt, fractieleider