De Mispelaar

29 Augustus 2021

De Mispelaar

De afgelopen weken kwam het dossier van de Mispelaar opnieuw onder de aandacht. Het mooie stukje groen nabij de Assebroekse Meersen wordt bedreigd door een nieuwe verkaveling. Ondanks het verlies aan groen, de slechte mobiliteit en de waterhuishouding, aangegeven in de vele bezwaren van de omwonenden, gaf het stadsbestuur een vergunning om het gebied te bebouwen. De buurtbewoners hebben terecht beroep aangetekend tegen deze beslissing. En ook de Vlaamse overheid vecht het besluit van het college aan.

De watersnood in Wallonië is daarbij een gamechanger geweest. We hebben allemaal de beelden gezien van de enorme ramp die zich daar in juli voltrokken heeft. Dergelijke overstromingen zijn zeer uitzonderlijk en wellicht moeilijk te vermijden. Maar we kunnen de impact ervan wel beperken. De politiek draagt daar een grote verantwoordelijkheid. Ook wij moeten als Brugse beleidsverantwoordelijken er alles aan doen dat wateroverlast in onze stad in de toekomst vermeden wordt. Een heel belangrijke maatregel in dat kader is het niet verharden van watergevoelige gebieden, zogenaamde ‘signaalgebieden’. Hydrologen geven zeer duidelijk te kennen dat het onverantwoord is dat er daar nog gebouwd zou worden. En laat de Mispelaar net zo’n watergevoelig signaalgebied zijn. Als we deze problematiek echt serieus nemen, dan bouwen we dus niet op de Mispelaar.

Raf Reuse stelde daarom de volgende vragen aan het college

  • is het standpunt van het stadsbestuur enerzijds en het standpunt van huisvestingsmaatschappij Vivendo anderzijds enigszins gewijzigd door de ramp in Wallonië?
  • Is Vivendo bereid om zijn aanvraag om te bouwen in te trekken?

Raf Reuse
Gemeenteraadslid