Waar blijft het Brugs klimaatplan ?

23 Januari 2021

Waar blijft het Brugs klimaatplan ?

Zoals ook vorig jaar in januari en twee jaar geleden in februari wil ik bij de start van het nieuwe jaar aandacht vragen voor de klimaatdoelstellingen van de stad.

We hebben 2020 doorgemaakt zonder klimaatplan. Het vorige plan liep af in 2019. Ondertussen is het burgemeestersconvenant 2020-2030 getekend, maar zijn de doelstellingen van het vorige convenant nog niet gehaald. We moesten een daling van -20% realiseren, we zijn echter op -18% gestrand.

Ondertussen loopt de campagne zorgen voor morgen om de burgers warm te maken om klimaatprojecten te starten.

Ondertussen is het echter wachten op een nieuw klimaatplan. Een plan met concrete acties die ons moet voorbereiden op de toekomst. Dit wordt ook wel het SECAP genoemd, een combinatie van een actieplan om de CO2 te reduceren en een adaptatieplan om om te gaan met de mogelijke gevolgen van de klimaatopwarming. Voor de binnenstad keurden we dit plan reeds goed. Nu blijkt dat de gunning om het klimaatplan uit te besteden in september niet gegund wordt…

Gelukkig bestaat er reeds een actieplan die aangeeft welke acties die de stad moet ondernemen om al een reductie van -26 % te halen. Worden de acties uit dit plan gemonitord? Bij vraag 5 worden er een aantal voorbeelden genoemd.

 1. Klopt het dat we maar op -18% gestrand zijn terwijl we -20% moesten halen? Wat dan met een presentatie in het college in juni waar gezegd werd dat we wellicht maar -8 of -10% zouden halen. Welk cijfer is correct?
 2. Wat is de impact van de ‘zorgen-voor-morgen’-campagne? Welke acties zijn hieruit al voortgevloeid?
 3. Lopen er nog steeds contacten met burgers, organisaties, bedrijven, MBZ om het plan mee te bespreken?
 4. Wanneer wordt het nieuw klimaatplan verwacht? Is er ondertussen al een nieuwe gunningsprocedure opgestart?
 5. Zijn de volgende plan uit het actieplan van 2015 uitgevoerd?
  1. 30 windturbines bouwen van 30 MW stuk
  2. Modal shift van personenwagens naar fiets 30%
  3. Plaatsen van dakisolatie voor 30 % van de huishoudens en plaatsen van muurisolatie voor 25 % van de huishoudens
  4. Verlaging van het elektriciteitsverbruik naar 2000 kWh per huishouden.

Janos Braem
Gemeenteraadslid