Dankzij Groen wordt milieubelasting afgeschaft

27 November 2022

Dankzij Groen wordt milieubelasting afgeschaft

“Het zet de Bruggelingen aan om afval te voorkomen en te sorteren. Wie goed sorteert, zou er financieel op vooruit gaan”.

In maart vorig jaar nam de Brugse gemeenteraad kennis van een nieuw afvalbeleidsplan. Dat hield onder meer de invoering van P+MD (de verruimde blauwe zak) en de aparte inzameling van GFT in. Ook de tarieven voor de vuilniszakken werden aangepast. PMD werd wat goedkoper, restafval duurder. De prijs voor een zak van 30 liter steeg van 0,60 naar 0,85 euro, een zak van 60 liter van 1,10 naar 1,70 euro. Om die prijsstijging te compenseren engageerde het stadsbestuur zich om de algemene milieubelasting in 2022 te halveren en vanaf 2024 af te schaffen. “De ganse gemeenteraad stond achter deze hervorming”, zegt Groen-fractieleider Raf Reuse. “Het zet de Bruggelingen aan om afval te voorkomen en te sorteren. Wie goed sorteert, zou er financieel op vooruit gaan”.

Tijdens het begrotinsdebat vorige maand bleek echter dat de halvering van de milieubelasting nooit is doorgevoerd. Het was Groen-fractieleider Raf Reuse die de kat de bel aanbond: “Het stadsbestuur heeft de tarieven helemaal niet aangepast. Ze hebben de gemeenteraad én de Bruggelingen voorgelogen”. Het stadsbestuur was duidelijk verrast door zijn tussenkomst. Meer zelfs, schepen van Financiën Mercedes Van Volcem ontkende dat die belofte ooit werd gedaan.

Merkwaardig genoeg vraagt zij nu een maand later de goedkeuring van de gemeenteraad om de milieubelasting te verlagen. Voor volgend jaar wordt de taks gehalveerd en in 2024 zelfs volledig afgeschaft. Nog steeds een jaar later dan voorzien, maar Raf Reuse is blij dat zijn tussenkomst niet in dovemansoren gevallen is. “De Bruggelingen krijgen eindelijk een compensatie voor de prijsverhoging van de restafvalzak. Bovendien wordt een oneerlijke belasting afgeschaft. Omdat het om forfaitaire tarieven gaat houdt de taks geen rekening met de mate waarin je vervuilt, noch met je inkomen. Het is dus zowel vanuit ecologisch als sociaal oogpunt onrechtvaardig”.

Raf Reuze,
Gemeenteraadslid