Sluitend kader voor padel

29 Januari 2023

Sluitend kader voor padel

De padelsport is in 5 jaar tijd gegroeid tot de top 5 van grootste gestructureerde sporten in Vlaanderen. Naast de groei van de padelsport is ook het aantal klachten over vooral de geluidshinder van padel toegenomen. Tennis Vlaanderen besloot over te gaan tot een geluidsstudie om enerzijds de geluidsimpact van padel onderbouwd te kunnen inschatten en objectiveren en anderzijds vooral de padelclubs en lokale besturen een praktisch werkinstrument voor de specifieke lokale context te kunnen aanreiken. Samen met Sport Vlaanderen en Departement Omgeving werd besloten de resultaten van deze studie neer te schrijven in een Code van Goede Praktijk. De gerealiseerde Code gaat in op

 1. de bepalingen m.b.t. de goede ruimtelijke ordening en de omgevingsvergunning,
 2. de resultaten van de geluidsstudie m.b.t. het specifieke padelgeluid,
 3. het scheppen van een objectief kader door een aanvaardbaar specifiek geluidsniveau voorop te stellen,
 4. het aspect lichthinder, en ten slotte
 5. een set van 12 concrete aanbevelingen m.b.t. de geluids- en lichtproblematiek.

Na mijn eerdere interpellaties in april en augustus 2022 beloofde Schepen Franky Demon om werk te maken van een gemeentelijke verordening rond padel omdat Minister Demir aangaf dat de gemeenten nu aan zet zijn. Bovendien kondigde Schepen Franky Demon toen aan dat er een éénmalige investeringssubsidie voor geluidswerende maatregelen zou komen voor de huidige padelclubs in Brugge, dit na grondige geluidsmetingen.

Met Groen Brugge willen we nog steeds voor alle burgers en de Padelclubs een sluitend juridisch kader en willen we oplossingen voor de clubs waar er discussie is, rekening houdend met de code van Goede Praktijk. Daarom een aantal vragen:

 • Hoe ver staat stad Brugge met het opmaken van de gemeentelijke verordening rond padelterreinen? Wat is de timing?
 • Hoeveel geluidsmetingen zijn er al gebeurd bij de Brugse Padelclubs? Bij welke clubs was dit? Wat zijn de resultaten?
 • Zijn er al investeringssubsidies voor geluidswerende maatregelen aangevraagd en/of uitbetaald en zijn die vooraf aan hun effectiviteit beoordeeld door een erkend geluidsingenieur?
 • Zijn er al investeringssubsidies voor geluidswerende maatregelen aangevraagd en/of uitbetaald?
 • Welke stappen zijn er gezet om huidige problemen tussen padelclubs en bewoners aan te pakken?
 • Hoeveel aanvragen voor padelterreinen voor Groot-Brugge zijn er op vandaag lopend?

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid