Co-working als tijdelijke herbestemming leegstaande panden (Interpelallatie 27-01-2015)

28 Januari 2015

In Tielt zullen startende ondernemers en freelancers binnenkort terecht kunnen in leegstaande panden. Ook Kortrijk lanceerde, onder de naam “Kortrijk Zaait”, een project om de leegstand aan te pakken en ter gelijkertijd starters zeer concreet te ondersteunen met een betaalbare werkplek. Twee vliegen in één klap. Het idee bestaat er in om leegstaande panden tijdelijk in te richten als werkplekken. Het stad vraagt pandeigenaars of ze interesse hebben en brengt hen dan in contact met jonge starters. In Tielt, zowel als in Kortrijk, is het wat zoeken naar de juiste juridische structuur en goeie afspraken op vlak van verzekeringen, leegstandstaks, enzovoort. Omdat elke stad eigen reglementen heeft, ga ik niet in op deze concrete details. Ook immokantoren worden betrokken want het pand blijft officieel te huur staan. Ik raad aan om -- indien het stad hier iets voor voelt -- bij de betrokken gemeenten eens te rade te gaan.Maar alle spelers zien er het nut van in en dus komt men wel tot een goede overeenkomst. Eigenaars zien namelijk graag dat hun pand niet langer leegstaat en dreigt te verkommeren, en dat het zelfs wordt opgeknapt. (In Tielt schakelt men hiervoor de sociale economie in.) Verder is het stadsbestuur tevreden omdat er geen leegstaande vitrines meer zijn, wat de aantrekkelijkheid van een stad vergroot. En voor de startende ondernemers en freelancers is het een laagdrempelige manier om hun economische activiteit te huisvesten. Het maakt de eerste stappen om met een zaak te beginnen een stuk haalbaarder omdat de kosten voor huisvesting gedeeld worden. Huurprijzen die voor deze tijdelijke pop-upwerkplekken sowieso al zeer laag zijn. En bovendien is co-worken op zich al interessant, want het brengt jonge ondernemers in contact met elkaar wat motiverend en inspirerend werkt. Omdat dit voorstel meerdere positieve doelen dient, gelooft Groen Brugge er sterk in. En we hopen dat dit stadsbestuur het ernstig wil overwegen om ook in Brugge deze pop-upwerkplekken te steunen. Extra informatie: http://www.jobat.be/extra/krant_archief/20150110_WR.pdf, “Kortrijk Zaait”: http://www.kortrijk.be/kortrijkzaait/node/1938600, Vzw Mest in Mechelen http://www.mest.be/. Bruno MostreyGemeenteraadslid