Cijfers fijnstofmetingen Zeebrugge zorgwekkend

24 Oktober 2016

In de periode van 9 oktober 2014 tot en met 30 april 2015 werden verschillende fijnstofmetingen (PM 10) uitgevoerd aan de Baron de Maerelaan in Zeebrugge (verslag stadsecoloog d.d. 22 juli 2015). “Hoewel het stadsbestuur hier ongetwijfeld uit zal concluderen dat het globale resultaat geen overschrijding van de Europese norm inhoudt, bleek dat de maximumwaarden wel degelijk verschillende malen werden overschreden: liefst 19 maal over de ganse meetperiode”, aldus Charlotte Storme, gemeenteraadslid voor Groen Brugge. “Geëxtrapoleerd over 1 jaar komt men dan aan 33 maal een overschrijding van de grenswaarden, terwijl de Europese normen 35 als maximum voor de overschrijding van parameter PM 10 voorschrijven. Boven dit aantal is de toestand ernstig. En dan moet men nog beseffen dat de Europese normen, een compromis tussen gezondheidsbelangen en socio-economische belangen, een stuk soepeler zijn dan deze van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)." De Europese normen voor PM10 zijn een jaargemiddelde van 40 microgram en een daggemiddelde 50 microgram (per 24 uur), maximum 35 overschrijdingen op jaarbasis. Bij de WHO is dat een jaargemiddelde van 20 microgram en een daggemiddelde van 50 microgram met maximum 3 overschrijdingen Het stadslabo concludeert hierbij dat 9 van de 19 overschrijdingen van deze waarden wellicht het gevolg zijn van de boten aangemeerd in Zeebrugge. “Het stadsbestuur zal dit nu verder bespreken met de MBZ, ook al zijn die gegevens al meer dan een jaar gekend”, aldus Storme. “Over andere oorzaken wordt bovendien nog niet gesproken. Zouden de stad Brugge en de MBZ dan niet de desastreuze impact van fijn stof op ons en onze leefomgeving beseffen? Heel wat hart- en longziekten en bijhorende vroegtijdige sterftes zijn een gevolg van grote hoeveelheden fijn stof.” Groen Brugge pleit voor een consequent milieuvriendelijker havenbeleid dat o.m. inzet op een beperking van de uitstoot van roet door de dieselmotoren van schepen (bv. door gebruik te maken van walstroom), voor een analyse en aanpak van de andere (ongekende?) oorzaken van fijn stof én door permanente meetpunten te installeren op de verschillende risicoplaatsen.