Buurtbewoners Leopold I-laan scharen zich achter voorstellen Groen Brugge

30 April 2014

De Leopold I-laan splijt Christus-Koning in twee, terwijl de straat het centrum van de wijk vormt met verschillende handelszaken en een school. De drukke laan, met zijn troosteloos beton, is een sluipweg tussen de Scheepsdalelaan en de Bevrijdingslaan. Groen Brugge, voorstander van verregaande burgerparticipatie, buste bij de buurtbewoners 300 brieven met 5 voorstellen voor een leefbare straat en vroeg naar hun mening.Ondervoorzitter van Groen Brugge en buurtbewoner Valentijn Vyvey ontving heel wat reacties. Opvallend: het overgrote deel daarvan is positief ten opzichte van de voorstellen. "Dit is een duidelijk signaal dat er dringend actie moet worden ondernomen," aldus een tevreden Valentijn Vyvey.Vooral het zware sluipverkeer blijkt een doorn in het oog, met als recent dieptepunt het instortende plafond van een bewoner. "Maar liefst 96 procent is voorstander zwaar verkeer uit de laan te weren. Groen stelt voor dat het stadsbestuur zo snel mogelijk het advies van de verkeerscommissie, een tonnagebeperking op de Buffelbrug, volgt." meldt gemeenteraadslid Charlotte Storme.Een groot aantal buurtbewoners, 89 procent, had oor naar het voorstel van Groen voor het aanleggen van een extra zebrapad ter hoogte van de Joe Englishstraat en G. Vincke Dujardinstraat. Valentijn Vyvey: "Dit is voor de stad slechts een kleine ingreep, maar een directe verhoging van de verkeersveiligheid, bovendien breed gedragen door de buurt. Waarom nog wachten?"De bewoners snakken ook naar meer groen in hun straat. "Voor een laan staan er bedroevend weinig bomen," vindt Valentijn Vyvey, "en dat in het centrum van een anders zo groene wijk." Dat vindt ook 80 procent van de buurtbewoners, die vragen om meer, maar wel proper onderhouden groen in de Leopold I-laan.Dat de fietspaden beter en veiliger kunnen, blijkt uit 81 procent van de beantwoorde formulieren. "De Leopold I-laan is breed genoeg om bredere fietspaden te kunnen realiseren. Die moeten beter afgescheiden worden van de rijweg. Bewoners vroegen ook om voorsorteerstroken voor fietsers aan het kruispunt met de Karel de Stoutelaan," aldus Charlotte Storme.Het meest verregaande, maar het minst op enthousiasme onthaald, is het invoeren van een zone-dertig in de hele laan. Toch kan 70 procent zich hier in vinden. Charlotte Storme: "Een duidelijk signaal dat de buurt genoeg heeft van hardrijders. Verschillende bewoners vroegen specifiek om snelheidsremmende maatregelen."Groen Brugge voelt zich gesterkt door de grote en positieve respons op haar bevraging. "Het Brugse stadsbestuur, dat inspraak hoog in het vaandel meent te dragen, kan hier niet naast kijken. De bewoners hebben recht op een leefbare buurt. Snelle actie dringt zich op," besluit Valentijn Vyvey, die de resultaten van de bevraging overhandigde aan schepen van Openbare Werken en Groen, Philip Pierins.