Burgemeester kan meer doen

06 Mei 2013

Vorige week besliste de rechter dat kinderopvang Pietje Pek geen flexibele uren meer kon openblijven. Pietje Pek maakte duidelijk dat ze er in dat geval het bijltje bij zouden neerleggen en sluiten. Het siert burgemeester Moenaert dat hij naar een oplossing zocht en die vond in de voormalige Kazerne in de Peterseliestraat. Toch kan de burgemeester veel meer doen. De uitspraak van de rechter is immers niet alleen een heel spijtige zaak voor Pietje Pek zelf en de kinderen en hun ouders die daar terechtkunnen. De zaak schept ook een gevaarlijk precedent: niets belet nog om klacht in te dienen voor geluidsoverlast tegen andere kinderopvangvoorzieningen, of tegen andere plaatsen waar kinderen terecht kunnen om buiten te spelen. Het maakt ook dat de kinderopvangvoorzieningen in een onzekere rechtspositie terechtkomen. Wie zal onder die omstandigheden nog het risico willen lopen een dergelijke voorziening op te starten? Zullen de Brugse kinderen straks nog ergens terecht kunnen? Hoe zullen ooit de broodnodige jonge gezinnen naar Brugge gelokt kunnen worden in dergelijke omstandigheden? Maar zoals gezegd kan er meer gedaan worden. In Nederland en Duitsland bestaan er wetten die het onmogelijk maken om spelende kinderen  te laten gelden als lawaaioverlast. Ook in ons land zou dit moeten geregeld worden. Alle ministers die bevoegdheden hierover hebben (of in de vorige regering hadden) zijn CD&VÂ’ers. Joke Schauvliege beweerde dat het de bevoegdheid was van Justitieminister Stefaan Declerck. Die zei op zijn beurt dat de bevoegdheid bij de lokale besturen ligt. Dus volgens zijn eigen partijgenoot is burgemeester Moenaert verantwoordelijk voor de huidige situatie. Wij stellen voor aan burgemeester Moenaert dat hij opheldering vraagt aan de justitieminister en duidelijkheid probeert te krijgen op welke manier het stadsbestuur dit kan vermijden.  Indien blijkt dat dit toch geen lokale bevoegdheid is en de minister enkel de hete aardappel doorschoof, vragen wij burgemeester Moenaert om zijn gewicht in de schaal te werpen bij zijn partijgenoten om dit geregeld te krijgen en te zorgen voor een sluitende wetgeving. “Onze Burgemeester maakt zich graag sterk dat hij goed kan lobbyen als er centen nodig zijn voor Brugge,” aldus Sammy Roelant, “We hopen dat hij dat ook kan als het ovet het welzijn gaat van de Brugse kinderen.” Ook bij de keuze van de locatie heeft Groen! Brugge enkele bedenkingen. Pietje Pek zou in dat geval moeten verhuizen naar een ander deel van de stad, wat misschien voor een aantal ouders moeilijker ligt om nog hun kinderen te kunnen sturen. Bovendien is nog niet duidelijk of het mogelijk zal zijn de kazerne aan te passen naar een kindvriendelijke omgeving en of de inplanting niet ten koste zal gaan van het aantal sociale woningen dat er komt. Een goed alternatief zou kunnen zijn dat Pietje Pek terecht kan waar zich nu het Redemptoristinnenklooster bevindt. De locatie is slechts een honderdtal meter verwijderd van het huidige Pietje Pek.  Er zijn mooie tuinen en het biedt de kans de huidige site in zijn waardevolle staat te bewaren. Voor de verdere invulling van het Redemptoristinnenklooster kan  dan gezocht worden naar aanvullende passende bestemmingen. “We hopen in ieder geval dat het stadsbestuur deze mokerslag op het imago van Brugge als kind- en jongerenvriendelijke stad op een passende manier weet bij te sturen. Wat men in het Brugs benoemt als ‘leven makenÂ’ (lawaai maken) hoort bij een levende stad en dat vereist enige tolerantie. Dat is evenzeer zo tegenover spelende kinderen als dat we tolerant zijn tegenover de meifoor, het lawaai van autoÂ’s, paardenkoetsen, het caféleven, Klinkers of het Cactusfestival, etc.” zo besluit Sammy Roelant.