BUDGETBESPREKING STAD BRUGGE 2017

27 November 2017

We stellen vast dat er in 2017     7 mio euro minder wordt geleend. Voorwaar een zuinig beleid zou je kunnen zeggen, ware het niet dat er eerder sprake is van een non-beleid. De afgelopen jaren is het een beleid op één been geweest. Er wordt niet voluit gegaan en een aantal essentiële zaken blijven zelfs met de kop in het ei steken…. Er is dit jaar, in februari 2017 een parkeerplan ingevoerd. Groen heeft mee het plan goedgekeurd, onder een aantal randvoorwaarden en bedenkingen. We hebben aangedrongen op een doortastend openbaar vervoer, een ambitieus fietsbeleid, en voldoende uitgeruste randparkings. De verstandhouding met de Lijn werd verknoeid en nu moet de stad zelf initiatieven nemen, bijv met het inleggen van kleine shuttlebusjes. Het zullen er waarschijnlijk hoogstens drie zijn.  Op kousevoeten….  Ofwel trekt de Stad de besprekingen met de Lijn opnieuw vlot. De Lijn verwijt de stad immers, haar over de kleine busjes niet te hebben aangesproken…… Wie verwijt wie ?  Hoe dan ook, wil de Stad de leefbaarheid van de binnenstad opkrikken, dan zal er aan het groot aantal bussen toch moeten gesleuteld worden. Wij hebben het reeds vele malen voorgesteld; een ringbus en drie centrale assen naar het centrum, een halvering en zelfs meer van het aantal bussen in de binnenstad, is al een hele stap vooruit.   De auto beheerst nog steeds de binnenstad.    Een doortastend fietsbeleid is er nog steeds niet. Er zal veel meer geld nodig zijn, als de Stad Brugge ook maar  even aan de hielen van Kopenhagen wil reiken.  Wat vinden we terug op het budget van 2018 ivm parkeer en mobiliteitsbeleid ?  Kortparkeren bij winkels: 35.000 euro Randparkings: 10.000 euro  Een studie van 30.000 euro voor een fietsbrug voorbij de Kruispoortbrug  Er is nog steeds een tekort aan voldoende fietsstallingen; aan de achterkant van het station, op de Markt, de ondergrondse fietsparking St-Amands staat vol in het weekend.  Verhoging van het comfort aan de bushaltes: 398.000 euro.  Bij budgetwijziging: 100.000 euro voor verbetering van de infrastructuur op de randparkings.  Maar komen er randparkings bij ?? Brugge heeft zichzelf 17 ambitieuze doelstellingen toegemeten.  Maar zeker de helft ervan , blijft dode letter of krijgt slechts ondermaatse aandacht en centen!   Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is. Brugge is nog steeds een dure stad, die aan het ontgroenen is. De Stad verziet dan wel een studie ivm ontgroening, maar wees eerlijk, iedereen weet toch al lang hoe het komt waarom jongeren en jonge gezinnen niet in Brugge komen wonen ?  Trouwens er wordt weinig aandacht besteed aan alternatieve woonvormen.  Hier en daar eens een cohousing project, maar allemaal zeer beperkt.  Wat met het wonen in en rond de haven ? Er is een ambitieus revitaliseringsproject, maar worden er ook gelden voorzien om dit uit te voeren?  Brugge geeft een positief advies aan OVAM voor de sanering van het terrein KNAEPEN in Zeebrugge, maar de door ELIA  toegekende gelden, zijnde 8 mio euro, blijven geparkeerd en voor hoelang nog ? Een advies staat nog ver van de werkelijke aankoop en inrichting van het terrein als groen park !  Brugge kraait al victorie vooraleer er maar één effectieve stap gezet wordt in de richting van een aankoop van het terrein. Is dit een “applausbeleid “ ?             Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20 % en beschikt tegen 2020 over minstens 20 % hernieuwbare energie.  Wees eerlijk  deze doelstellingen kunnen nooit bereikt worden.  Brugge ondertekent de Convenant of Mayors, maar het is de eerste keer dat er nu op het budget 125.000 euro wordt voorzien , nog altijd te weinig en we weten dan nog niet waaraan het zal worden besteed. Brugge promoot de aankoop van een spel inzake duurzaamheid, nu op de agenda van de gemeenteraad, maar in plaats van “spelletjes “ te promoten, zou de stad beter een doortastend klimaatbeleid voeren.  Groepsaankopen voor gas, elektriciteit , dakisolatie: 2.000 euro ?  Het organiseren van Autoloze Zondag ? Ook andere steden doen dit, en het is een event, met tal van randactiviteiten, terwijl buiten de stad en buiten die ene zondag, de auto’s blijven binnenstromen in Brugge. Brugge zet in op een duurzaam en veilig , participatief mobiliteitsbeleid  Hoe ?  Door de Ryelandtzaal te verkopen en er tezamen met de promotor van de Weylerkazerne voor te zorgen dat er een nieuwe ondergrondse rotatieparking in de binnenstad komt ? Brugge wordt een echte fietsstad.... Op het budget van 2018: 378.000 euro?? Brugge ontwikkelt de sociale economie...  0,0 euro investeringen, enkel 403.000 euro op de gewone uitgaven.       En het kabbelt maar voort. Brugge is een onderwijsstad... Gelukkig zijn we er in geslaagd als stad om KULAB naar Brugge te krijgen. Brugge heeft ook een aantal ambitieuze hogescholen.  206.000 op de gewone uitgaven voor onderwijs, niet meer dan dat!  We juichen wel dat er een Studentenhuis komt.  Ook wordt er eindelijk werk gemaakt van de realisatie van de Cactuszaal (800.000 euro)  De dienstverlening aan de loketten wordt uitgebouwd:  De meeste centen gaan naar het Huis van de Bruggeling, er wordt 704.000 euro voorzien, wat een onjuist bedrag is, want in de jaarrekeningen loopt dit bedrag op tot 980.000 euro !? Een lekkende geldkraan, die niet zal gedicht worden ! Voorwaar een zeer dure dienstverlening !    Brugge is een sociale en solidaire stad:    Maar wat met de armoedetoets ?  3.500 euro op de gewone uitgave! Er wordt meer  geld voorzien voor ligstoelen in parken, nl 19.000 euro, dan voor de toepassing van de armoedetoets…….   Brugge is een werelderfgoedstad...  Nu gaat er voor het eerst 110.000 euro naar Brugge Foundation.  Er is een openruimtebeleidsplan, maar nog altijd geen plan en visie voor de vele religieuze gebouwen , die UNESCO erfgoed zijn , in de binnenstad.  Brugge verkoopt wel vlot haar monumenten, de Ryelandtzaal, de Ridderstraat 12 en wat volgt er nog.  Voor het eerst wordt er 1,5 mio euro voor het stadsontwikkelingsbedrijf voorzien. Stadsontwikkelingsbedrijf dat reeds 4 jaar werkloos in de kast ligt. Centrumsteden, als Gent en Antwerpen, werken reeds lang met stadsonwikkelingsbedrijven. De ontwikkeling van inbreidingsprojecten in de binnenstad, en we denken hierbij aan de Groenestraat, Rozendal enz, zou door een dergelijk ontwikkelingsbedrijf kunnen aangepakt worden.  Of is het stadsbestuur controlefreak en wil zij voor alles de touwtjes in handen houden ?  Veel centen gaan naar de grote projecten:  -de heraanleg van het Zand, die reeds aan een eerste verhoging van de prijs toe is. -de nieuwe museumsite; alhoewel blijkbaar een deel ervan zal gefinancierd worden door een verhoging van de toegangsprijs voor de musea en de oprichting van een museaal infrastructuurfonds.  -de nieuw beurs- en congreshal; 41 mio euro maar nog steeds niet aanbesteed en we kijken reikhalzend uit naar de toewijs van de wedstrijd en het vinden van een mogelijke exploitant. Blijkbaar geen gemakkelijke klus, en hopelijk komen we niet hetzelfde tegen als met het Concertgebouw, waar de uiteindelijke kostprijs  toch stukken hoger lag  aan het einde van de rit!   Als we kijken naar de meerjarenplanning, dan zien we dat vanaf 2018 de leningen door de Stad sterk  toenemen, nl van 12 mio euro naar 50 mio euro en dat ook vanaf 2018 de schuldratio opnieuw zal stijgen.  Brugge voorziet om in 2020 nog over een spaarpot te beschikken (noem het bestemde gelden) van 56 mio euro.  Dit is een Sinterklaasverhaal; we geloven er niet in !  In de meerjarenplanning staat immers dat er geen rekening werd gehouden met de aankoop van de gronden aan de Blankenbergse steenweg in functie van het nieuw stadion van Club Brugge. We vermoeden nu al dat deze gronden duur zullen worden verkocht en de speculatie zal hier ook zijn rol spelen.  De Stad Brugge heeft blijkbaar ook toegezegd  om op haar kosten het domein en de infrastructuur van het Club stadion aan te leggen.   Zit ook de kostprijs van  de veelbelovende fly-over hier in ?  De financiering van de aankoop van de gronden voor het nieuw stadion zou gebeuren door verkoop van de gronden van het Jan Breydelstadion.  Even zijn we de draad van het verhaal kwijt....  Brugge zou ook voorzien in de renovatie/ herbouw van het Jan Breydelstadion voor Cercle.  Brugge heeft ook vorig jaar in september beslist om een studie voor een kostprijs van 250.000 euro te laten uitvoeren, voor de herinrichting van de site Jan Breydel als  sportsite.  Hoe zijn  al die zaken met elkaar te rijmen ?    Deze investeringen zitten niet begrepen in de meerjarenplanning en het is derhalve absoluut niet zeker dat er in 2020 en navolgende jaren nog een serieuze spaarpot zal overschieten. Er zijn ook tal van bedreigingen voor de stedelijke budgetten; nl de impact van de taks shift, de vergrijzing van de bevolking , de stijgende pensioneringsgraad, zowel bij stad, Politie als OCMW. De niet vervanging van de pensioneringen zal de noodzakelijke verhoging van de responsabiliseringsbijdrage niet kunnen opvangen.  Trouwens, de Bruggeling heeft nog recht op een degelijke dienstverlening en er zullen hoe dan ook nieuwe aanwervingen nodig zijn.  Ook de schuld van de Stad aan het OCMW en de Zorgvereniging zal toenemen in de nabije toekomst  en ook de Politie heeft zijn noden en de stad zit nu al aan een bijdrage voor de Politie van 29 mio euro.    We hopen als GROEN dat er voor de volgende legislatuur voldoende centen overblijven, om een doortastend beleid te voeren, met voldoende aandacht voor groene mobiliteit, groene energie, een sociaal beleid, met aandacht voor jongeren, ouderen  en de realisatie van een aangename leefbare stad, voor jong en oud, arm en rijk. GROEN BRUGGE