Brugs stadsbestuur wil doorzetten met randparking in Altebijstraat

25 Maart 2020

Brugs stadsbestuur wil doorzetten met randparking in Altebijstraat

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Andries Neirynck (Groen) blijkt dat het stadsbestuur een nieuwe randparking wil realiseren in de weides in de Altebijstraat te Assebroek.

Neirynck: "Enkele jaren geleden werd dit plan al gelanceerd. Mijn collega's van Jong Groen Brugge zijn destijds van deur tot deur geweest in de omliggende straten om de mening van de bewoners te horen. En die was niet bepaald positief. De bewoners willen liever groen dan asfalt".

Hij heeft een tegenvoorstel: "Randparkings leg je niet aan in woonwijken, maar aan invalswegen. Het is daarom veel logischer om van de parking van Carrefour Sint-Kruis een randparking te maken, eventueel met een parkeertoren. Dit kan gecombineerd worden met een vlotte aansluiting op het net van De Lijn. Dat is een veel betere oplossing dan het aansnijden van de schaarse open ruimte".


Het antwoord van het stadsbestuur :

1. Wat is bezettingsgraad van de huidige randparkings?

Tijdens de zomer worden de zes verschillende randparkings en Park & Rides wekelijks tweemaal geteld, op dinsdag en donderdag. Dit gebeurt al sinds 2017. Uit deze gegevens blijkt dat bezetting van deze parkings schommelt tussen de 11% en 73%. Concreet komt het er op neer dat de bezetting van de Park & Rides zeer laag is. De gemiddelden voor 2019 geven deze cijfers: Jan Breydel 23%, Boogschutterslaan 33% en Steenbrugge 11%. 

De randparkings (Magdalena, Bevrijdingslaan en Lodewijk Coiseaukaai) kennen een veel betere bezetting. De Bevrijdingslaan kent gemiddeld een bezetting van 73%, met pieken tot 89%. De randparkings in de Magdalenastraat en Lodewijk Coiseaukaai kennen een gemiddelde bezetting van 66% en 60%. Parking Waggelwater is nog maar open sinds eind vorig jaar. Daarvan beschikken we dus momenteel nog niet over vergelijkbare gegevens.

2. Wat is de bezettingsgraad van de fietskluizen op deze randparkings?

Op Jan Breydel staan er geen fietskluizen, maar op de andere parkings wel. In totaal staan er 120 fietskluizen verspreid volgens onderstaand schema:

Locatie aantal bezetting

%

Bevrijdingslaan 27 9 33%

Lodewijk Coisea

10 10 100%
Magdalena 40 27 68%
Steenbrugge 20 10 50%
Boogschutterslaan 10 7 70%
Waggelwater 13 0 0%

3. Hoeveel extra fietskluizen worden er voorzien de komende maanden?

Er zijn momenteel geen plannen om nog extra fietskluizen bij te zetten op de verschillende parkings. Er worden wel extra fietstrommels voor bewoners bijgeplaatst in de binnenstad en deelgemeenten.

4. Welke randparkings zitten nog in de pipeline?

De enige concrete piste die momenteel nog onderzocht wordt is de randparking Altebij. Hierover zijn we al lang in onderhandeling met de huidige eigenaar van de gronden. Indien hier geen vooruitgang geboekt kan worden, zullen we genoodzaakt zijn om via een onteigeningsprocedure te werken. Dit betekent echter dat deze parking niet voor direct is.

Momenteel zijn we wel nog eventuele bijkomende locaties aan het zoeken, maar er is nog niets concreet.

5. Randparking Kinepolis, wat is de timing?

De startnota voor het RUP werd reeds goedgekeurd. In deze nota is de visie van een randparking op een deel van de gronden nog altijd bestaande. Er is echter geen timing gekend voor de uiteindelijke goedkeuring van het RUP. We kunnen dus ook geen timing geven over de realisatie van de randparking.

6. Randparking Zand, wanneer starten de werken?

De start van de uitbreiding van de parking onder P Centrum Zand is voorzien voor dit voorjaar. Zoals de naam van de parkings reeds aangeeft, is dit echter geen randparking maar een centrumparking.

7. Randparking Veemarkt, waarom wordt deze parking niet meer gebruikt bij matchen van Club Brugge?

De Veemarkt is in private eigendom en kan dus niet zomaar gebruikt worden bij de voetbalwedstrijden van Club (of Cercle) Brugge. De nieuwe eigenaar heeft bovendien bouwplannen voor deze site waardoor dit geen structurele oplossing voor de parkeerproblematiek zou zijn.

8. Vanaf wanneer worden de randparkings terug ingeschakeld bij voetbalmatchen om zo de overlast in de buurt aan te pakken, gecombineerd met evenementenvervoer en shuttles, cfr. Euro 2000?

Het is niet de bedoeling dat de randparkings gebruikt worden tijdens de voetbalwedstrijden van Club Brugge. In bepaalde gevallen zijn deze parkings niet compatibel qua gebruik (bezoekers aan de binnenstad moeten in het weekend ook parkeerplaatsen hebben) in andere gevallen liggen ze te ver (Steenbrugge, Lodewijk Coiseaukaai en Boogschutterslaan). Het heeft geen enkel nut om deze bestaande randparkings of Park & Rides in te zetten tijdens de voetbalwedstrijden. Euro 2000 was van een totaal andere orde en is niet te vergelijken met de huidige situatie.