Brugge moet dringend werk maken van extra randparkings.

22 December 2017

"Een bijkomende rotatieparking in het centrum van Brugge is zeker niet aangewezen, zegt fractieleider Marleen Ryelandt. Deze rotatieparking zal het verkeer in de St-Jorisstraat, Vlamingsdam nog laten toenemen.   In het licht van het autoluw maken van de binnenstad, met oog op een grotere leefbaarheid, is het niet aanvaardbaar dat nog meer auto’s richting binnenstad worden aangetrokken.   Voor deze locatie werd er reeds in 2012 een mobiliteitsnota gemaakt, doch deze is totaal voorbijgestreefd. We zijn trouwens 5 jaar verder en  Brugge heeft ondertussen een parkeerbeleidsplan goedgekeurd.   Er werd geen enkele actuele studie gemaakt nopens de mobiliteit of impact beoordeling van een verhoogd aantal verkeersbewegingen, waartoe een dergelijke parking zeker aanleiding zal geven. Een verhoogde verkeersdruk is in een dergelijke woonbuurt niet wenselijk. Bovendien zal de toestroom van wagens naar deze parking, ook het fietsverkeer hinderen. Voor de Ezelstraat heeft de Stad al de keuze gemaakt voor bijkomende faciliteiten voor kortparkeren voor de shoppers, dus is een rotatieparking in deze buurt niet nodig.” Andries Neirynck voorzitter vult aan: “Groen pleit voor goedgekozen bijkomende randparkings zoals aan de Kinepolis en de Veemarkt op Sint-Michiels, met goed openbaar vervoer of shuttleverbindingen. Toeristen moet je niet nodeloos toertjes laten draaien in de binnenstad. Die moet je opvangen op randparkings buiten het centrum. Zo zijn er tientallen  goede voorbeelden in het buitenland: Avignon en Oxford om er maar enkelen te noemen.”     Marleen Ryelandt, fractieleider Groen Brugge Andries Neirynck, voorzitter Groen Brugge