Boomverjonging? (Tussenkomst 26-01-2016)

15 Februari 2016

Dit beleid kampt duidelijk met een probleem van geloofwaardigheid en vertrouwen, geachte schepen. U kan pronken met Latijnse boomnamen en bij hoog en laag beweren dat u er alles aan doet om bomen te sparen. Maar de eerste de beste tegen-expertise die een burger laat uitvoeren, toonde aan dat een gevelde boom niet ziek was.En als ik deze zomer aan de Conzettbrug, aan de Coupure, een geel plakkaat zie hangen om een linde te kappen, verdiep ik mij er ook eens in. Wat blijkt de: de perfect gezonde boom met een grote beeldbepalende rol, zal worden gekapt omdat de bootjes van het jachthaventje wat meer plaats willen bij in- en uitvaren. Maar het water is daar dertig meer breed! Er is meer dan plaats genoeg! Kappen is compleet onzinnig. Conclusie: er verdwijnen onnodig bomen! Is dat altijd het geval als er een boom gekapt wordt? Neen, dat zeg ik niet. Maar als we het steekproeven doen, blijkt er dikwijls iets niet snor. En als je weet hoe belangrijk bomen zijn voor de gezondheid van de Bruggeling en hoe belangrijk bomen zijn voor het afvangen van fijn stof, het ophouden van regenwater, het aangenaam effect van groen in de de woonbuurten, en ga zo maar door, dan moeten we hier tegen reageren. En dan komt de hamvraag: hoe moeten wij dit beleid ons vertrouwen geven? Ook nu weer zit geen enkel onafhankelijk rapport in het dossier waaruit blijkt dat de bomen terecht verdwijnen. Vaak is het argument dat de bomen ziek zijn. U zegt dat, maar ik zie geen documenten die dit aantonen. Heel concreet stellen we met Groen voor om met de groendienst een Picus Tomograaf aan te kopen: hiermee kan de stam gescand worden en, bij vakkundig gebruik, kan objectief vastgesteld worden of een boom al dan niet dreigt om te vallen. Want het is bovendien niet omdat een boom ziek is dat die meteen moet gekapt worden. Een boom zal dikwijls een eigen resistentie ontwikkelen tegen de ziekte. En vaak kunnen enkele ingrepen dat genezingsproces versterken. Daarmee moet dus ook rekening gehouden worden. En geen enkel kapdossier kan nog passeren zonder dat er een rapport van de Picus Tomograaf is opgemaakt en alle andere behandelingswijzen zijn bekeken. Beeweg Er is heel wat discussie over het verloop van de rondvraag. Ik hoop dat we er lessen uit kunnen trekken en dat we dergelijke onduidelijkheid over het verloop van de enquête in de toekomst kunnen vermijden.Voor Groen Brugge is het een pertinente fout van dit bestuur om te kennen te geven dat gezonde bomen zullen worden gekapt. Dit bestuur moet een duidelijke lijn trekken: gezonde bomen worden niet gekapt. Enquêtes voeren daaromtrent hebben geen zin. Wat heeft dit bestuur nu eigenlijk verwezenlijkt? Een straat waar voor- en tegenstanders tegen over elkaar staan. 65 gezonde bomen die verdwijnen omdat dit bestuur denkt daarmee de bevolking te dienen maar net zoveel mensen zijn niet gewonnen voor deze kap. En heel dit gedoe kost de belastingbetaler nog handvol geld. Duidelijke lijn Leg daarom een verklaring af en trek duidelijk de lijn: gezonde bomen (die geen excessieve overlast geven,) worden in Brugge niet gekapt. Een onderzoek met een Picus Tomograaf is altijd nodig. ‘t Zal de Bruggeling heel wat rust brengen en goed zijn voor de stadsfinanciën. En hoe staat het met de bomeninventaris? In het berek zei de schepen dat dit er komt deze legislatuur. We houden dit strak in het oog. Bruno MostreyGemeenteraadslid