Behoud het groen in Klein Appelmoes en de Mispelaar

27 September 2020

Behoud het groen in Klein Appelmoes en de Mispelaar

  Er broeit iets in Assebroek. Steeds meer inwoners zijn bezorgd over de bouwprojecten in hun deelgemeente. Vooral de mogelijke verkavelingen in Klein Appelmoes en De Mispelaar zijn een doorn in het oog van veel Assebroekenaren. Groen heeft zich snel gevoegd bij het protest tegen het aansnijden van deze gebieden.

Klein Appelmoes is een stukje natuur dat deel uitmaakt van de Gemene Weidebeek. Enkele jaren geleden besliste de Vlaamse Regering om het gebied ook planologisch als natuurgebied in te kleuren. Twee projectontwikkelaars hadden echter al lang hun oog laten vallen op Klein Appelmoes om daar een nieuwe verkaveling neer te planten. Ze voerden een juridische procedure waarvan we de uitspraak binnenkort zullen kennen. Fractieleider van Groen, Raf Reuse, benadrukt dat Klein Appelmoes nog steeds gered kan worden, ook bij een negatief arrest: “Klein Appelmoes is een waardevol stukje groen in het hart van Assebroek. Met alle democratische middelen moeten we strijden om ons natuurgebied van het beton te redden. Zelfs bij een uitspraak die niet in ons voordeel is, kan de Vlaamse Regering haar beslissing hernemen en zich dit keer juridisch sterker wapenen”.

Een ander stuk groen dat bedreigd wordt, ligt ter hoogte van de Mispelaar en de Marcel Minnaertstraat. Hier wordt een nieuw woonproject voorzien. Samen met de buurtbewoners vindt Reuse dat ook dit gebied groen moet blijven: “Het is niet verstandig om daar een nieuwe verkaveling te zetten. Ten eerste is er zo alweer verlies aan open ruimte, terwijl Bruggelingen net nood hebben aan meer groen in hun buurt. Ten tweede is de ligging en de mobiliteit daar niet goed. De Mispelaar is helemaal aan de rand van de stad en slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. Er zullen dus veel autoverplaatsingen bijkomen en dat moet allemaal in een heel rustig, smal straatje waar kinderen nu nog kunnen spelen. Ten derde is er ook de waterproblematiek. Als we wateroverlast die we enkele weken geleden in Brugge hebben meegemaakt, willen vermijden in de toekomst, mogen we niet al onze groene plekjes betonneren”.

Wat Klein Appelmoes betreft, ligt de bal in het kamp van de Raad van State. Maar over de Mispelaar is de Stad aan zet. Groen roept dan ook het stadsbestuur op om samen met de buurtbewoners het gebied een groene invulling te geven.

“In het betonraport van Natuurpunt van enkele jaren geleden bleek Brugge een van de slechtste leerlingen in de klas. Laat ons nu de omslag maken en onze waardevolle open ruimte maximaal beschermen”, besluit Reuse.

Raf Reuse,
Gemeenteraadslid