Appartementsgebouw met antennes ingebouwd in de muren

06 Mei 2013

Brugge, woensdag 19 oktober 2011 Geacht college Op 9 mei 2011 stelde ik een schriftelijke vraag aan het college met als titel "Bouwvergunning Groen Brugge nv van 19/10/2007". Op vandaag, 19/10/2011 heb ik nog steeds geen antwoord op deze schriftelijke vraag.  Vijf maand lijkt me lichtelijk te veel van het goede, mede door het feit dat ik meerdere keren aangedrongen heb op een antwoord, maar zelfs op dit aandringen geen antwoord kreeg. Ik ben dan ook zo vrij om mijn tekst van mijn schriftelijke vraag hierbij om te zetten naar een interpellatie in dezegemeenteraad: Op 19 oktober 2007 werd de bouwvergunning afgeleverd aan de nv Groen Brugge die toeliet dat er op de domeinen ter hoogte van het station te Brugge (Stationsplein 4) een polyvalent gebouw werd gerealiseerd met ondergrondse parking, fietsenstalling, handel, appartementen en een hotel. Nu blijkt dat er in het appartementsgebouw antennes werden ingebouwd in de spouw van de muren op de vier hoeken.  Deze GSM antennes komen op die manier op ongeveer een halve meter terecht van de leefruimte van de eigenaars van deze appartementen.  De fabrikant van deze toestellen stelt dat er 2 tot 8 meter afstand moet gehouden worden van de werkende GSM antennes, dit afhankelijk van het aantal antennes. De kopers van deze appartementen waren, bij het ondertekenen van de voorlopige akte, niet op de hoogte van het feit dat deze GSM masten zouden worden geïnstalleerd. Nog een verwerpelijk detail: op een of andere manier is de bouwpromotor eigenaar gebleven van de stukken muur waar de GSM masten in aangebracht werden.  Op die manier kan de promotor de verhuring van deze antennes opstrijken, dit terwijl de "aanpalende" eigenaar met de gezondheidsrisico's zit.  Van enige perversheid gesproken... Het lijkt me niet voorstelbaar dat het college deze bouwvergunning goedkeurde wetende dat er GSM antennes bijna in de leefruimte van de appartementen voorzien waren. Graag vernam ik het volgende van het college: Heeft het college deze bouwvergunning verleend wetende dat er op elke oekappartement GSMantennes in de spouwmuur zouden worden ingewerkt? Indien dit niet ter sprake kwam op het college, is dit dan te wijten aan het feit dat de betrokken dienst het college hier niet attent  op heeft gemaakt?  Ik ga er immers van uit dat het voorzien van deze GSM antennes in de bouwaanvraag stond? Het lijkt me duidelijk dat er door het verlenen van deze bouwvergunning een zeer gevaarlijke situatie is ontstaan voor de bewoners in kwestie.  Kan het college de bouwheer nog verplichten om maatregelen te nemen om deze situatie te verhelpen? Is de bouwaanvraag voor het tweede en eventueel het derde deel van de nog te bouwen appartementen op deze site reeds ingediend of was dit alles één geheel?  Indien dus ook blok twee en drie reeds vergund zouden zijn, is er ook daar sprake van het inbouwen van GSM masten? Ik hoop, geacht college dat ik vandaag wel een antwoord kan krijgen. Met de meeste hoogachting, Guido Maertens, Raadslid