Al 13 burgerinitiatieven kregen steun van Stad Brugge

26 Juni 2022

Al 13 burgerinitiatieven kregen steun van Stad Brugge

Sinds eind 2020 kunnen burgers met een goed idee voor hun wijk of deelgemeente ondersteuning krijgen van Stad Brugge onder de noemer van het burgerbudget. Buurtinitiatieven die van onderuit komen worden zo gefaciliteerd. In 2021 werden 19 aanvragen ingediend. 13 werden weerhouden voor begeleiding en financiële steun van Stad Brugge (zie tabel). Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Raf Reuse (Groen). “Het is fijn om te zien dat heel wat Bruggelingen begaan zijn met hun buurt en er zaken willen verbeteren. We moeten met de Stad deze Bruggelingen goed ondersteunen zodat hun ideeën effectief gerealiseerd worden”, zegt hij.

Ook dit jaar staan er al verschillende nieuwe projecten in de steigers. Reuse: “Er zijn vier aanvragen die ingediend zijn of worden. Een daarvan is de opstart van een klimaatwijk. Het is ook de bedoeling dat er een thematische oproep komt naar buurtinitiatieven rond klimaat. Ik kan dat alleen maar toejuichen. We moeten met z’n allen werken aan een klimaatneutraal Brugge, dus ook met de Bruggelingen zelf”.

De fractieleider van Groen is dus erg blij met het burgerbudget, maar wil nog een stap verder gaan. “Op termijn moeten we met de Stad evolueren naar een volwaardig burgerbudget voor iedere Brugse buurt. De Stad start dan een participatief traject op waarbij bewoners ideeën uitwisselen over hoe ze de buurt beter kunnen maken. Uiteindelijk kiezen ze samen hoe de middelen besteed worden. Zo’n volwaardig burgerbudget dat reeds in veel andere steden bestaat, zorgt voor échte inspraak in het beleid”, besluit Reuse.

13 burgerinitiatieven

Activiteitenprogramma Koude Keuken J@KK (activiteiten rond de speeltuin om de buurtcohesie te versterken)

Forumtheater alleenstaanden (verhalen van alleenstaanden verzamelen en verwerken in een inspringtheaterstuk)

Omvorming rugbyplein Poelweg tot buurtplek

Samen buiten (samen activiteiten organiseren met en voor de buren)

Opstart van een petanqueclub in Koolkerke

Stadstroubadour (verhalen vertellen vanuit een raam tijdens de lockdown)

Campagne zorgverleners (campagne rond ondersteuning van studenten en docenten die als mantelzorger optreden)

Dansen in coronatijden (dansen met je buren op veilige afstand)

Inrichting van een nieuwe volkstuin in Sint-Kruis

Kerstverlichting

Straat Hemelrijk als groene leefstraat

Bebloemingsactie tegen kanker

Opzet activiteitenprogramma in de buurt van de Poelweg in Sint-Pieters

Raf Reuse
Gemeenteraadslid