Actieplan Retail & Horeca

23 Mei 2020

Actieplan Retail & Horeca

Het is positief dat stad Brugge nu snel met een plan komt, gezien de pandemie. Er staan zeker heel wat positieve dingen in dit actieplan. Zo is er veel aandacht voor de toenemende leegstand en wordt The Box uitgebreid. Deze ongeziene crisis zorgt echter ook voor kansen

Permanent autovrije winkelstraten zorgen voor een aangename shoppingbeleving. In Namen bijvoorbeeld is de autoluwe binnenstad een succes. Het zou een zeer goede zaak dat we in Brugge eindelijk durven om deze keuze te maken, niet alleen op korte termijn maar ook op middellange en lange termijn. Door autovrije winkelstraten geven we alle ruimte aan voetgangers. Fietsers kunnen de winkelstraten bereiken via alternatieve fietsroutes (Dijver, Zilverstraat, Moerstraat) die goed aangeduid moeten zijn.

Een tweede aandachtspunt is korte keten. We moeten inzetten op lokale en duurzame productie. De markten zijn wat dat betreft enorm belangrijk voor de Bruggeling. We vinden het jammer dat er in het actieplan geen enkele melding wordt gemaakt van de markten.

Verder is er in het plan weinig belangstelling voor duurzaamheid. Dat betreuren we, maar we hebben zelf een suggestie. Concreet stellen we voor om een prijs uit te reiken voor de meest duurzame ondernemer van de stad.

Tot slot moet er ook aandacht zijn voor de deelgemeenten, het noorden van Brugge in het bijzonder. Het winkelaanbod is daar erg beperkt. In het kader van de revitalisering van Zeebrugge is het belangrijk dat dit aangepakt wordt. 

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid