Kansen van een geïntegreerde buitenschoolse opvang

25 Maart 2021

Kansen van een geïntegreerde buitenschoolse opvang

Een opvang waarin kinderen zich kunnen ontplooien en een fijne vrije tijd kunnen beleven. Daar kan toch niemand tegen zijn? Sinds 1 januari 2021 is het nieuwe decreet buitenschoolse opvang van kracht, die op dat vlak meer mogelijkheden biedt. Dit decreet streeft naar een geïntegreerd opvang- en vrijetijdsaanbod voor alle kinderen door meer samenwerking tussen opvang, onderwijs, jeugd, sport, cultuur en deeltijds kunstonderwijs. 

Lokale besturen worden nu volwaardige regisseurs om schoolgaande kinderen en hun ouders zo'n geïntegreerde opvang aan te bieden.

Dit decreet legt dus de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten bij het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur krijgt daarvoor - via het Vlaams Gemeentefonds - middelen op basis van algemene parameters als aantal kinderen woonachtig en schoollopend in de gemeente. Er is voor de gemeenten daarnaast ook nog een subsidie voor het aanbod kleuteropvang met kwaliteitslabel.

Groen Brugge vindt dat…

  • Dit nieuwe systeem, BOA: Buitenschoolse Opvang en Activiteiten, mogelijkheden biedt om kinderen, voor wie dat anders minder evident is, in contact te brengen met verschillende vrijetijdsactiviteiten. Ik denk aan kunstonderwijs en sportbeleving. Een goede benadering  vanuit onze stad kan de drempel een stuk verlagen naar deze activiteiten.
  • Bovendien het ook een opwaardering kan betekenen voor de kinderopvang.
  • Ervoor kan zorgen dat gezinnen op woensdagnamiddagen en zaterdagvoormiddagen een compacter aanbod krijgen van de hobby’s van de kinderen. 
  • Het decreet inderdaad bijdraagt aan een inclusieve samenleving waarin elk gezin, zonder onderscheid, zich welkom voelt.

Maar het is aan de lokale besturen om dit te implementeren. En ook om keuzes te maken. 

Mijn vragen:

  • Hoe speelt men hierop al in?
  • Hoe wil, zal men concreet met ons lokaal bestuur hierop inspelen?

Karin Robert
Gemeenteraadslid