“Hopelijk begint nu het echte debat over de toekomst van Brugge.”

06 Mei 2013

Vorige week werd officieus het startschot gegeven van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Wat daarbij opviel was dat de partij van de zetelende burgemeester die deze op gang schoot met het bekendmaken van een nieuwe lijsttrekker. Al snel begonnen de speculaties over lijstvormingen bij de partijen, over de poppetjes zeg maar. Als er geen actief beleid gevoerd wordt, is het natuurlijk altijd interessanter om de verkiezingen over personen te laten gaan. Groen! Brugge hoopt dat de zich nu aankondigende lange campagne een kans zal zijn voor een breed en diepgaand politiek debat over de echte uitdagingen waar Brugge voor staat. ZoÂ’n debat wordt nu immers schier onmogelijk gemaakt  binnen de gemeenteraad. Nochtans zijn die uitdagingen niet min en zullen ze een duidelijke, uitgewerkte langetermijnvisie vragen, die er tot op heden binnen de huidige meerderheid niet is. We zetten de uitdagingen even op een rijtje. Vergrijzing en ontgroening Vandaag werden vijfjaarlijkse demografische voorspellingen van de Studiedienst van de Vlaamse regering bekendgemaakt. Ook voor Brugge staan daarin heel wat interessante gegevens. Zo is Brugge de enige van de 30 grootste steden in Vlaanderen die een negatieve bevolkingsgroei zal kennen, in 2030 zullen er bijna 3000 Bruggelingen minder zijn. Brugge is een van de zeldzame steden binnen die top 30 met een dalend aantal min 14-jarigen en onze stad is bovendien de sterkste daler. Bij de toename van aantal 80 plussers staan we daarentegen bovenaan. Het aantal huishoudens neemt wel toe en dat is volgens de cijfers volledig te wijten aan de sterke toename van het aantal alleenstaande 65-plussers. Deze veroudering van onze bevolking brengt met zich mee dat er werk zal moeten gemaakt worden van een aangepast woningbestand, uitgebreide zorgvoorzieningen, het aanpakken van de vereenzaming etc. Nu is er zelfs geen begin van een plan hoe de bijna 4 500 bijkomende alleenstaande 65-plussers hun plaats zullen vinden in onze stad. “Het Brugse beleid mag zich ook niet neerleggen bij de ontgroening (dalend aantal jongeren). Een vernieuwende economie, een open, kind- en jongerenvriendelijke stad, aandacht voor onderwijs, een bloeiend klimaat voor jeugdcultuur en goedkope, kwalitatieve woningen voor jongeren moeten de komende decennia een topprioriteit zijn voor onze stad,” vindt Sammy Roelant. Klimaatuitdagingen Internationaal is de klimaatverandering een van de grootste uitdagingen voor de komende tientallen jaren. Heel veel steden wachten niet op de andere overheden om hier iets aan te doen. Duizenden Europese steden en gemeenten, van Londen en Parijs tot Sivry Rance met 4700 inwoners, sloten zich aan bij de Convenant of Mayors en verbonden zich zo tot het opstellen van een klimaatplan met concrete doelstellingen, het ene al ambitieuzer dan het andere. “Ondertussen hinkt Brugge weer achterop. Het blijft wachten op concrete doelstellingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot tegen 2020 en verder,” zegt Sammy Roelant. “Het huidige beleid bestaat vooral uit hier en daar een symbolische daad die dan aanleiding heeft tot wat borstklopperij.” Groen! Brugge verwacht een concreet en becijferd klimaatactieplan in de komende legislatuur. Het duurzaam maken van onze lokale economie zal voor de broodnodige innovatie zorgen en aantrekkelijke jobs creëren. Noodzakelijke open ruimte Uit verschillende studies komt naar voor dat de verdere verstening van Vlaanderen en van onze regio in de toekomst uiterst problematisch dreigt te worden. De leefbaarheid van het Brugse ommeland dreigt sterk achteruit te gaan, wateroverlast neemt hand over hand toe, onze biodiversiteit krijgt rake klappen. Het is onze plicht om de jongere generaties een kwalitatief en aantrekkelijk landschap na te laten. Guido Maertens: “Momenteel lijkt het Brugse stadsbestuur zich niet bewust van deze problematiek en overheerst de business as usual attitude, dat blijkt ook uit de keuze voor het Schipdonkkanaal. De oplossingen van gisteren zijn echter niet die voor morgen. Groen! Brugge wil dat de Brugse regio ook in de toekomst leefbaar en aantrekkelijk blijft en dat vereist dat er eindelijk een ruimtelijk beleid wordt gevoerd dat niet de optelsom is van particuliere belangen maar het maatschappelijk belang voor ogen heeft.” Wonen Dat Brugge de duurste centrumstad is om te wonen is ondertussen genoegzaam bekend, en blijkt ook uit de studies van diezelfde studiedienst van de Vlaamse regering. Als we willen vermijden dat de Bruggeling financieel weggeconcurreerd wordt uit de eigen stad moet hier dringend werk van gemaakt worden. Dat vereist dat het woonbeleid, in tegenstelling tot nu, rekening houdt met de reële samenstelling van de bevolking en de bijhorende woonbehoefte en niet enkel dient om de immo-sector ten gunste te zijn. “Nieuwe kavels met gezinswoningen of prestigieuze en dure woonprojecten hebben geen enkel nut in een landschap met steeds meer alleenstaanden en bejaarden die in de feiten gedwongen zijn in onaangepaste woningen te blijven,” stelt Guido Maertens. Mobiliteit De spits rond Brugge is onhoudbaar, het parkeerbeleid neigt soms naar pesterijen, de fietsers schudden en schokken hun weg doorheen de binnenstad,Â… maar ook qua mobiliteit blinkt ons stadsbestuur vooral uit door een gebrek aan visie en durf. Het wordt dringend tijd om ook hier klimaatdoelstellingen waar te maken, de leefbaarheid van de stad te vergroten, de files aan te pakken etc. Een verkeersluwe binnenstad, een versterkt openbaar vervoer, betere fietsinfrastructuur, een vergroening van het wagenpark, een doordachte visie op woon-werkverkeer, versterking van de lokale kleinhandelÂ… zijn allemaal middelen om tot een betere mobiliteit te komen. Brugge Ecostad Het is duidelijk dat een mooie toekomst voor onze stad mogelijk is, maar ze zal er niet vanzelf komen. Met Groen! Brugge nemen we de handschoen op, niet om het komende jaar politieke stratego te spelen, maar om het echte debat over de toekomst van Brugge aan te zwengelen. “We nodigen alle partijen uit om van deze gemeenteraadsverkiezingen een interessante inhoudelijke oefening te maken en daar waar het beleid het dichtst bij de burgers kan staan, op het lokale niveau, het vertrouwen in de politiek terug te veroveren,” aldus Sammy Roelant. Sammy Roelant, voorzitter Groen! Brugge Guido Maertens, gemeenteraadslid Groen! Brugge