34 onbeantwoorde schriftelijke vragen én een klacht bij de Ombudsman

26 Juni 2022

34 onbeantwoorde schriftelijke vragen én een klacht bij de Ombudsman

“Schepen Van Volcem moet zich dringend herpakken” Een van de instrumenten waarover gemeenteraadsleden beschikken, is de schriftelijke vraag. Daarmee vragen de verkozenen des volks informatie op, kaarten ze grote en kleine problemen aan en doen ze suggesties. Die vragen zijn telkens gericht aan een of meerdere leden van het college. Zij worden verwacht om een antwoord te formuleren binnen de maand, zoals gestipuleerd in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Veel Brugse raadsleden ervaren echter dat hun schriftelijke vragen helemaal niet tijdig beantwoord worden. Vooral de antwoorden op vragen die gericht zijn aan schepen Van Volcem laten lang op zich wachten. Dat gevoel onder veel raadsleden wordt nu ook bevestigd door cijfers. Gemeenteraadslid Raf Reuse (Groen) vroeg het aantal onbeantwoorde en niet-tijdig beantwoorde schriftelijke vragen uit deze legislatuur (2019-mei 2022) op. Daaruit blijkt dat schepen Van Volcem systematisch vragen te laat beantwoordt. Het gaat om maar liefst 206 gevallen waarvan het antwoord vaak ettelijke maanden te laat wordt doorgestuurd. Meer nog, er zijn zelfs 34 vragen die nooit beantwoord werden. Dat zijn er niet alleen van dit jaar, maar ook van de vorige jaren uit de legislatuur, zelfs uit 2019.

Het zijn echter niet alleen de vragen van raadsleden die niet (tijdig) beantwoord worden. Ook onze inwoners ervaren dat. Zo is er een Bruggeling die meermaals heeft geprobeerd om informatie van het kabinet van schepen Van Volcem te krijgen, maar nooit gehoor heeft gekregen. Daarop heeft hij een klacht ingediend bij de Ombudsman van de Stad. Die heeft de klacht gegrond verklaard, aangezien ook hij geen antwoord op zijn vragen kreeg. Het enorme aantal onbeantwoorde en laattijdig beantwoorde schriftelijke vragen en de klacht bij de Ombudsman zetten Raf Reuse ertoe aan om Van Volcem te interpelleren op de volgende gemeenteraad: “Dit kan zo niet verder. Een van de belangrijkste taken van een schepen is je beleid verantwoorden voor de gemeenteraad. Als wij als raadsleden een vraag stellen, moet die tijdig beantwoord worden. Dat zelfs inwoners en de Ombudsman geen gehoor krijgen, vind ik erg stuitend. Schepen Van Volcem moet zich dringend herpakken”.

Jaar

Onbeantwoorde schriftelijke vragen

Niet-tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

2019

7

56

2020

12

63

2021

4

83

2022 (tot mei)

11

4

Totaal

34

206

Raf Reuze
Gemeenteraadslid