Zwemmen wordt gezinsvriendelijker, dankzij Groen

17 April 2017

Op de gemeenteraad van 13 september 2016 interpelleerde raadslid Charlotte Storme over het gebruik van en de mogelijkheid om de gratis zwembeurten in het stedelijk Jan Guilini-zwembad voor zesjarigen uit te breiden naar anderen, in de eerste plaats gezinsleden. Dit was haar vraag:  "De stad Brugge schenkt elke zesjarige Bruggeling naar aanleiding van zijn of haar verjaardag een vijfbeurtenkaart voor het Jan Guilinizwembad. Een mooie geste, maar het is de vaststelling dat veel zesjarigen eigenlijk nog niet of onvoldoende kunnen zwemmen, en dat het Jan Guilinizwembad, omdat het niet over een instructiebad beschikt en het minst diepe punt van het zwembad eigenlijk behoorlijk diep is voor een zesjarige, zich niet optimaal leent voor nog niet zwemmende of nog niet goed zwemmende zesjarigen. Mijn aanvoelen is dan ook, op basis van wat ik van andere ouders verneem en van mijn eigen wedervaren, dat veel gratis zwembeurten van die verkregen kaarten onbenut blijven. Ik vind dat eigenlijk heel jammer. Jammer voor die zesjarigen die niet van hun geschenkje kunnen genieten, maar dit is ook jammer omdat zo elke Bruggeling een kans wordt ontnomen om al van kleins af aan kennis te maken met het feit dat een zwembad zonder allerlei prikkels ook aangenaam is. En het is ook jammer voor het Jan Guilinizwembad zelf. Ik heb dan ook een aantal vragen. Ten eerste. Heeft de stad er zelf zicht op in hoeverre gebruik gemaakt wordt van deze gratis aangeboden zwembeurten? Wordt er bijgehouden hoeveel per jaar er gegeven worden en van hoeveel er kan aangetoond worden dat ze effectief zijn komen zwemmen? Wordt dat bijgehouden? Twee. Indien deze meting bestaat en er is zekerheid dat er nagenoeg geen of te weinig gebruik van wordt gemaakt: is het college dan bereid om te kiezen voor een andere formule? Ik geef twee voorbeelden. Gratis een aantal instructiezwemlessen geven aan deze zesjarigen. Dat hoeven daarom geen vijf of tien gratis zwemlessen te zijn, maar toch een aantal om toch al een begin te maken met wat zwemmen is en de techniek van zwemmen aan te leren. Ofwel om, waar het nu een vijfbeurtenkaart is die enkel en alleen door zesjarigen mag worden gebruikt, die samen met die zesjarigen ook te laten gebruiken door broertjes, zusjes of vriendjes. Ik denk dat dan die vijfbeurtenkaart meer zal worden gebruikt." Hoewel toenmalig schepen Lambrecht verkoos om geheel naast de kwestie te antwoorden met een uitweiding over het zwembad zelf en het voordeel van leren zwemmen op jonge leeftijd (en ook na aandringen niet verder antwoordde), werd de suggestie kennelijk toch door de bevoegde schepen opgepikt en nu geïmplementeerd. Charlotte noch onze partij kregen daarvoor credits, we hoeven die ook niet, maar zijn blij dat we alweer vanuit de oppositie een steentje hebben kunnen bijdragen aan, in dit geval, een gezins- en kindvriendelijker Brugs sportbeleid.   Meer info: https://www.brugge.be/brugge-breidt-gratis-verjaardagszwemmen-voor-zesjarigen-uit