Zonnepaneel goedgekeurd krijgen in de binnenstad is gekkenwerk

28 Augustus 2022

Zonnepaneel goedgekeurd krijgen in de binnenstad is gekkenwerk

In Brugge centrum leven ongeveer 20 000 inwoners, rijden er bussen, fietsen, auto’s, staan er zowel moderne als historische gebouwen, maar zonnepanelen past nog steeds niet in het plaatje.

Eind april kondigde de schepen enkele versoepelingen in het zonnepanelen-beleid aan, maar raadslid Janos Braem (Groen) vindt de nieuwe regels heel onduidelijk. “Woorden als ‘aanvraag wordt maximaal positief beantwoord’, ‘aspecten waar rekening mee gehouden worden’, ‘afhankelijk van advies van erfgoedconsulenten’… zorgen voor meer onduidelijkheid. Als inwoner van de binnenstad weet je bijna niet waar je aan begint als je zonnepanelen wil leggen. Met een beetje geluk kan je rode zonnepanelen leggen op rode dakpannen in een regelmatig patroon, maar dan moet je de meerkost en lagere efficiëntie er maar bij nemen.”

Janos Braem vindt dat er op vlak van hernieuwbare energie dringend moderner mag gedacht worden. Dat er op de markt, reitjes, poortstraten en historische gebouwen geen zonnepanelen mag zien, is nog te aanvaarden. Maar er zijn heel wat woningen die daar buiten vallen en eigenlijk zeer modern ogen. Dan nog moeten architecten zich in bochten wringen om toch nog ergens zonnepanelen gelegd te krijgen. In tijden van energieschaarste, klimaatverandering en gigantische gasprijzen is dit bijna onverantwoord.

Als de stad niet komt met versoepelingen, dan moeten ze met alternatieven komen. Zou zouden ze kunnen de rode, duurdere zonnepanelen of panelen die ingewerkt zijn in dakpannen kunnen subsidiëren. Een alternatief is dat de stad zonneparken of panelen aanlegt, waar uitsluitend inwoners die er zelf geen kunnen leggen in kunnen mee participeren. Een andere mogelijkheid is dat je zonne-energie van iemand koopt die er wel heeft liggen op zijn/haar dak. Op die manier kan iedereen een graantje meepikken van de zonne-technologie.

Eind april verscheen er heel wat communicatie in de binnenstad rond het versoepelen van de regels rond het plaatsen van zonnepanelen in de binnenstad. Een grote opluchting voor heel wat inwoners in de binnenstad die gebukt gingen onder de hoge energieprijzen en daar iets aan willen doen.

Momenteel is dit vrij moeilijk. In de binnenstad zijn er vaak geen regenputten, (nog) geen warmtenet en ook zonnepanelen zijn niet mogelijk. We moeten hier dringend actie in ondernemen om de energieboot niet te missen. Er is nog een grote inhaalbeweging nodig wat zonnepanelen betreft.

De situatie is wat versoepeld:

  • Rode zonnepanelen op rode dakpannen in een regelmatig patroon. à Wanneer mag dit, is dit ook toegestaan voor daken aan de voorzijde?
  • Als het dak niet grenst aan het openbaar domein, wordt de aanvraag maximaal positief beantwoord. à Wat wordt bedoeld met ‘maximaal’, wanneer wordt die dan niet positief beantwoord?
  • Daken voorzijde: zichtbaarheid vanop het openbaar domein blijft een aspect waar rekening mee gehouden wordt. à Waar rekening mee gehouden wordt, hoe wordt dit concreet aangepakt? Er wordt een kaart vermeld van de Universiteit Gent, is die kaart het enige criterium?
  • Bij gebouwen die een bescherm monument zijn of in beschermd stadsgezicht liggen, zal het College beslissen aan de hand van een concrete, gemotiveerde beoordeling van de impact door de omgevingsambtenaar die zich hiervoor laat bijstaan door het deskundig advies van de stedelijke erfgoedconsulenten. à Wat zijn dan elementen die hierbij meegenomen worden?

Heel wat inwoners klagen over het feit dat ze geen zonnepanelen mogen plaatsen, maar ook dat de uitleg en het kader niet altijd duidelijk is.

Daarom toch nog enkele vragen hierover.

  1. Waarom blijft de stad zich in bochten wringen in dit dossier en bakent ze geen zones af waar zonnepanelen sowieso toegestaan zijn, ook in de binnenstad?
  2. Wanneer zal de kaart beschikbaar zijn waarop inwoners kunnen zien of ze hun dak aan de achterzijde kunnen gebruiken voor zonnepanelen?
  3. Komt er een tegemoetkoming voor de duurdere kost bij rode en/of transparante zonnepanelen? Rode zonnepanelen kunnen meer dan 30 % duurder zijn, transparante zonnepanelen al snel 60 % duurder, bovendien zijn ze ook minder efficiënt.
  4. Krijgen inwoners van de binnenstad de kans om mee te investeren in grootschalige zonne- en windprojecten om zo toch ook de vruchten te kunnen plukken van lokale hernieuwbare energie?£

Janos Braem
Gemeenteraadslid