Worden de Brugse bruggen goed onderhouden ?

27 November 2022

Worden de Brugse bruggen goed onderhouden ?

Op Halloween, 31 oktober, was het zover, rond 19u, de Brugse Bruggen openden zich massaal. De Krakelebrug is al sinds september kapot, en dan gaat de voorkeur naar de scheepvaart om blijvend open te staan. Een groot schip passeerde op datzelfde moment door de Dampoortsluis en zorgde er zo voor dat beide dampoortbruggen open stonden. Tot slot stond de Boudewijnbrug halfopen. Er was geen schip in de buurt, toch stond de brug halfopen en moest de politie het verkeer in goede banen leiden.

De dag erop kregen we te horen dat de Katelijnebrug in de herfstvakantie enkele dagen open zou staan voor verplicht onderhoud.

Aan de kruispoort werken we met een tijdelijke brug, de huidige Dampoortsluis is sterk verouderd en verbruikt veel water.

Op 4 november verscheen er dan ook een artikel over de verschillende bruggen in Brugge en mijn collega Raf Reuse stelde eerder ook al een schriftelijke vraag hierover:

  • Tegen 2024 hebben we een startnota voor de vervanging van de Kruispoort, de huur van de kruispoortbrug bedraagt 105 000 EUR per jaar.
  • Timing werken Steenbruggebrug: start van de werken in 2023.
  • De Krakelebrug bleek 104 jaar oud te zijn.

Volgens het Nederlands advies- en ingenieursbureau Grontmij wordt voor kunstwerken (zo heten bruggen in het ingenieursjargon) die voor 2005 gebouwd werden een levensduur van 80 jaar gehanteerd. De Krakelebrug zat dus al ver over zijn limiet.

Vandaar enkele vragen:

  • Controleert de stad of De Vlaamse Waterweg genoeg controles uitvoert op de bruggen?
  • Heeft de stad weet van een investeringsplan waarbij verschillende bruggen vervangen worden?
  • Wat is de termijn voor een mogelijke vervanging van de Krakelebrug, of zal die niet vervangen worden door een beweegbare constructie?
  • Als een tijdelijke kruispoortbrug in 2018 in gebruik is, maar pas 6 jaar later een startnota beschikbaar is voor een vervanging. Hoe zit dat dan met de Krakelebrug? En wat als er dan nog een brug zou uitvallen?
  • Het Vlaams Gewest lijst alle kunstwerken op volgens onderhoudstoestand, staan ook de Brugse bruggen op deze lijst? En wat is de staat van de Brugse bruggen volgens die lijst?
  • Hoe wordt onderhoud van de bruggen ingepland zodanig dat deze het minste overlast veroorzaken? En hoe frequent gebeurt dit?

Janos Braem,
Gemeenteraadslid