Willen en kunnen is één ding. Nu ook nog durven!

23 Mei 2020

Willen en kunnen is één ding. Nu ook nog durven!

Het voorstel voor het nieuwe regenboogactieplan 20-22 is goedgekeurd in het college eind april ‘20. Ik kon die inkijken via de collegebesluiten. Wanneer vinden we dit op de agenda van de GR? Mei is nochtans dé maand om dit te presenteren én voor te leggen aan de raad. (17 mei : Internationale Dag tegen Homofogie en Transfobie)

  • We zijn tevreden met de regenboogzebrapaden op domein Sport Vlaanderen, symbolisch een mooie plaats en straks ook aan de ingang Zilverpand. Mijn interpellatie van eind mei vorig jaar heeft duidelijk vruchten afgeworpen.

Naar zichtbaarheid toe is dit voor inwoners én bezoekers erg beperkt. Kijk maar naar Gent die durft uit te pakken met een permanent regenboogzebrapad op het Wilsonplein, het grootste van Vlaanderen.

Daarom het voorstel om “out of the box” te denken binnen het regenboogactieplan: ‘beeldvorming’ en bv. een regenboog-openbare-zitbank te verwezenlijken of een regenboog-openbare-picknicktafel in een Brugs park als duidelijk zichtbaar en blijvend regenboogelement.

  • Geweld, onverdraagzaamheid mogen we nooit aanvaarden. Het blijkt nog steeds nodig te zijn hier blijvend aan te sleutelen.Nog heel wat mensen ervaren discriminatie.
    Nog heel wat jongeren hebben het moeilijk om zich te outen, Nog steeds bestaat er een acute problematiek rond pesten, zowel op school als op het werk. De cijfers rond zelfdoding liggen hoog in ons land. Zolang discriminatie bestaat, blijft sensibilisatie nodig. Daarom pleit ik voor een degelijk maar ook duidelijk voor iedereen regenboogactie- én diversiteitsplan.

Mijn vragen hierbij:

  1. Wanneer komt het voorstel van het nieuwe regenboogactieplan op de agenda vd GR?
  2. Kunnen gegeven ‘Out of the Box’ ideeën worden geïntegreerd in het nieuwe Regenboogactieplan?
  3. Zijn het nieuwe regenboogactieplan en diversiteitsplan voldoende gewapend om in Brugge een stevige basis te hebben, een kader om te werken aan discriminatie, onverdraagzaamheid, geweld, stereotiep denken binnen samenleving én politiek,...?

Graag een toelichting hierover in de toekomst zodat we dit kunnen inschatten, aanvullen,… Graag ook zichtbaarheid hiervan voor elke inwoner.

Karin Robert
Gemeenteraadslid