Waarom bij Groen ?

03 Oktober 2012

 Politiek zit in mijn genen, want mijn grootvader (André  Verhegghe) is schepen geweest in Sint Kruis voor de CVP.  Ik wou ook in de politiek, maar zocht een andere partij, die verder gaat dan pijn bestrijden. In juni 1993 zag ik een affiche hangen met de slogan “Bewustzijn als basis”.  Dat sprak mij aan een schreef een brief naar de voorzitter in Bree. Ik was  er direct aanvaard.  Ik kreeg van de tweede vergadering het ledenbeheer en de website (www.users.skynet.be/nwp) onder  mijn hoedde en zo  ben ik in de politiek gerold.  Naar aanleiding van deze blog heb ik het programma  van de  NatuurWetPartij gelezen en dat komt negentig procent overeen met Groen.  Alleen de wijze waarop we dat  willen bereiken verschilt. Ik  ben er nog steeds van overtuigd dat de sleutel van het succes bij de NWP te vinden is.  Het basisprogramma stoelt op basis van de Veda. In het filmpje zie je het "hoppen" waarmee we bekend zijn geworden.  Ik heb het proces dat gebeurt tijdens het hoppen vergeleken met een radio. Deze werkt ook op golven die verzonden worden in het radiostation.  De Shidi’s  zenden ook  een soort van golven uit, die ontvangen worden door gewone mensen. De grootte van de groep is afhankelijk van de grootte van de bevolking (is gelijk aan de wortel van één procent van de bevolking).  Voor  Brugge is dat een groepje van 35 mensen.  Het resultaat van zo’n groepje is een bijna directe daling van 20 % in criminaliteit en verhoogt de creativiteit (economie). We zouden heel veel kunnen besparen  door het installeren van zo’n bewustzijnsexpertengroepje. Maar doordat het een moeilijk programma is om aan de mensen uit te leggen, is het jammer genoeg verloren gegaan. De NatuurWetPartij is op het einde van 2000 gestopt.  Ik ben dan een klein jaar denk ik politiek dakloos geweest.  De dag  waarop het Lappersfortbos ontruimt werd, zei Jo: Morgen is het vergadering, als je zin hebt, kom maar af.  Ik kwam op die vergadering en het  was vuurwerk…  Ik kwam uit een partij waar er zelden hoogoplopende discussies gevoerd werden. Het verschil was enorm groot, maar ik ben er blijven hangen.  Ik vind de natuur van paritair belang, want zonder een gezonde natuur kan je niet leven. Daarnaast zijn de sociale thema’s heel belangrijk om een warme samenleving te creëren waarin iedereen telt ongeacht het ras, geaardheid of beperking van de persoon.