Visart is een vergiftigd kerstgeschenk

21 December 2018

Visart is een vergiftigd kerstgeschenk

Groen Brugge betreurt de beslissing van de Vlaamse Regering om de nieuwe sluis in Zeebrugge op de huidige locatie, Visart, te houden. "Dit is een vergiftigd kerstgeschenk van Ben Weyts (N-VA), zowel voor de inwoners als voor de haven. De Vlaamse Regering heeft voor de slechtste optie gekozen”.

Vandaag besliste de Vlaamse Regering om hun voorlopig voorkeursbesluit te bevestigen. De nieuwe zeesluis komt daarmee op Visart. “De negatieve adviezen waren nochtans heel duidelijk. Weyts luistert niet naar de Zeebruggenaars en de experts”, aldus Raf Reuse en Johan Mistiaen.

Er zijn meerdere argumenten tegen Visart. Ten eerste moeten er veel onteigeningen gebeuren. Minstens 35 gezinnen verliezen hun woning. Ten tweede scoort Visart op technisch vlak zeer slecht. Ook de doorvaartijd voor de schepen is langer dan bij de andere alternatieven. Ten derde houdt de keuze die nu gemaakt is, de revitalisering van Zeebrugge tegen. De vier woonkernen moeten met elkaar verbonden worden. De Visartsluis verhindert dat nu. Ten slotte wijzen we op de luchtvervuiling. De mensen die dicht bij de sluis wonen, krijgen immers te maken met de roetuitstoot van de schepen.

Een andere oplossing is mogelijk. Een nieuwe sluis in het Verbindingsdok is goed voor de inwoners én de verdere ontwikkeling van de haven. Groen zal zich blijven inzetten voor de leefbaarheid van de woonkernen, samen met alle Zeebruggenaars.

Nu komt er een openbaar onderzoek van zestig dagen. Groen roept de Zeebruggenaars op om massaal te reageren.