Vijversdreef, Male, Sint-Kruis: Een buurtvergadering en werken aan sociale cohesie

23 Januari 2021

Vijversdreef, Male, Sint-Kruis: Een buurtvergadering en werken aan sociale cohesie

De inwoners van de Vijversdreef te Male, Sint-Kruis, kregen een brief in hun brievenbus in verband met een eventuele aanpassing van rijrichtingen in de Vijversdreef te Male, Sint-Kruis. Het voorstel komt neer op het uitrijden op de Maalse Steenweg vanuit de Vijversdreef, enkel richting Brugge. Het inrijden vanuit de Maalse Steenweg, enkel vanuit richting Sijsele. Het is geen knip en het verkeer kan in beide richtingen op die manier worden behouden. Inwoners van de Vijversdreef kunnen hun mening hierover digitaal laten weten tegen 1 februari eerstkomend. Dat het nodig is om de vele verkeersbewegingen in de Vijversdreef aan te pakken staat buiten kijf en behoeft geen discussie.

 1. Er is echter kritiek omwille van de aanpak vanuit de stad.  De brief is enkel gericht aan de bewoners van de Vijversdreef. Evenzeer houdt de kritiek in dat er een verhoogde verkeersdruk kan zijn door deze ingreep op de omliggende straten.            
  Mobiliteit en veranderingen hieromtrent brengen duidelijk veel emotie mee.
  Eerder deed ik reeds een oproep, in een vorige interpellatie, voor een buurtvergadering met brede aanpak. Ik herhaal dit opnieuw. . Een buurtvergadering kan thematisch worden aangepakt: ‘bv. Mobiliteit in je wijk’  (cfr ‘Veiligheid in je wijk’ in samenwerking met BIN netwerken)  Een digitaal buurtoverleg kan een optie zijn in deze corona-tijden.
 2. Tevens stel ik voor om dit voorstel, indien goedgekeurd, "breed te evalueren" na een bepaalde periode.  Ik hoop dat de stad nu al zicht heeft op de gevolgen van de aanpassing van de eventuele ingreep voor de omliggende straten. Er zijn al heel wat metingen gebeurd in de wijk om dit te kunnen inschatten.
 3. Tot slot mijn belangrijkste voorstel.We moeten echt werk blijven maken van 'verbondenheid en sociale cohesie'.
  Wat Male betreft zijn al heel wat initiatieven en verenigingen zijn moedig aan het werk in dit verband: "Male, waar wij wonen - Male Solidair - de Kantelwerking – dienstencentrum Sconevelde, Mintus".
  Dit deel van Male, tussen Brieversweg, Doornhut, Maalse Steenweg en Lodewijk van Malestraat lijkt me echter nog onontgonnen terrein.

Daarom enkele voorstellen:

 •  op het graspleintje in de Vijversdreef  een voorstelling van Uitwijken houden in samenwerking met Brugge Plus
 • er burgerinitiatieven extra promoten als participatief project gekoppeld aan een  burgerbudget, een aanzet geven tot een participatief project,…
  Er kan alleen maar winst in de vorm van grotere verbondenheid uit worden gedestilleerd. 

Mijn vragen:

 • Is de stad bereid om voortaan ruimer te informeren bij aanpassingen mobiliteit?
 • Is de stad bereid om breed te evalueren bij uitvoering voorstel Vijversdreef?
 • Heeft de stad zicht op de gevolgen van deze aanpassing van het verkeer in de    Vijversdreef voor de andere straten als Bos en Lommer, Lodewijk van Malestraat?
 • Is de stad bereid om extra een burgerinitiatief te promoten gekoppeld aan een   burgerbudget in dit deel van Male? Een aanzet hiertoe te geven?
 • Overweegt de stad in samenwerking met Brugge Plus om op het graspleintje in de Vijversdreef een voorstelling van Uitwijken te houden?   

Karin Robert
Gemeenteraadslid