Verkeersveiligheid rond scholen verbeteren met aangepaste signalisatie

26 Mei 2024

Verkeersveiligheid rond scholen verbeteren met aangepaste signalisatie

Met als doel de veiligheid van de schoolgaande jeugd te verhogen, stelt Karin Robert, gemeenteraadslid voor Groen, een plan voor om de verkeerssignalisatie rond scholen aan te passen.

Deze oproep komt voort uit meldingen van bezorgde ouders over het rijgedrag van autobestuurders in de buurt van scholen. Vaak zijn bestuurders zich niet bewust van de aanwezigheid van scholen in hun directe omgeving, waardoor de veiligheid van de kinderen in het gedrang komt.

Karin Robert stelt voor om het gebruik van aanduidingspalen, zoals die momenteel worden gebruikt in de autoluwe zones in het stadscentrum, uit te breiden naar schoolomgevingen. Deze palen kunnen strategisch worden geplaatst bij gevaarlijke punten en schooltoegangen om bestuurders erop attent te maken dat ze in de buurt van een school rijden.

De voorgestelde palen zouden drie symbolen vervangen door het symbool van schoolkinderen, dat tijdens de begin-, middag- en einduren van de schooldag groen oplicht. Dit visuele signaal moet autobestuurders waarschuwen en hen aansporen hun snelheid te matigen.

Karin Robert vraagt het stadsbestuur om te onderzoeken of deze aanduidingspalen, die bijdragen aan een verhoogde verkeersveiligheid, binnen het UNESCO werelderfgoedbeleid van Brugge passen. Door de boodschap "Brugge autoluw" te vervangen door "Matig uw snelheid!" hopen we dat bestuurders zich beter bewust worden van de kwetsbare voetgangers in deze zones.

Dit initiatief beoogt niet alleen een verhoogde veiligheid, maar ook een grotere gemoedsrust voor ouders en een veiligere schoolomgeving voor kinderen.

Karin Robert,
Gemeenteraadslid