Veiligheid van de actieve weggebruiker in Brugge

27 Maart 2013

Onlangs vernamen we in de pers het voornemen van het stadsbestuur om de fietsers in onze stad 'in de watten te leggen'. Een mooi voornemen dat we met Groen alleen maar kunnen toejuichen. Het is intussen zelfs voor de hardnekkigste sceptici duidelijk geworden dat de klimaatproblematiek en uitputting van hulpbronnen zeer dringend een andere mobiliteit vereisen, een modal shift. Ook de groeiende automobiliteitsindigestie en de luchtkwaliteit nopen ons tot een duurzame mobiliteit met nadruk op de actieve weggebruiker. We hopen trouwens dat ook de voetgangers en rolstoelgebruikers in dit voornemen van het stadsbestuur inbegrepen zijn. Een van de manieren om de actieve weggebruiker te stimuleren om te wandelen of fietsen is goed zorg dragen voor de veiligheid.Helaas zien we dat op veel plaatsen waar wegenwerken zijn de fietser en voetganger geen volwaardige alternatieven krijgen voor hun route. We zien nog al te vaak dat enkel het gemotoriseerde vervoer lijkt mee te tellen bij de aangepaste verkeerssituaties. Dit staat haaks op het STOP-principe. Enkel recente voorbeelden: De verschillende fasen van de werken aan de Gulden Vlieslaan, waar het voetpad en fietspad ontoegankelijk werden en er geen alternatief werd voorzien aan dezelfde kant. Het gevolg was dat ik ettelijke keren actieve weggebruikers zich tussen de signalisatie en de autorijstrook zag wurmen op gevaar van eigen leven. Ook de oproep aan fietsers om af te stappen, bij de huidige fase van de werken, vinden wij haaks staan op het STOP-principe, waarbij voetgangers (stappers) en fietsers (trappers) voorrang krijgen. Maar ook bij de werken op de Baron Ruzettelaan zijn er problemen. Daar is wel een alternatieve route voorzien voor de fietsers.....over het voetpad! Veel fietsers rijden dan over de weg, niet zonder gevaar en diegenen die het voetpad kiezen zoals aangegeven zijn op hun beurt een gevaar voor de voetgangers. Ook dit staat alweer in schril contrast met een veilige mobiliteit voor fietsers en voetgangers. Toen ik deze zomer langs de Oostendsesteenweg fietste werd ik dan weer over een strook van verschillende kilometers door braakliggend terrein en aarde geleid. Een terrein meer geschikt voor cylcocross. Dit zijn slechts enkele van de voorbeelden die deel uitmaken van een lange, treurige reeks. Mijn vraag is hoe het stadsbestuur deze gevolgen van openbare werken op de weg in de toekomst zal aanpakken zodanig dat dit soort onveilige en fiets- en voetgangersonvriendelijke situaties worden vermeden?Zal Brugge in de toekomst aan aannemers van openbare wegenwerken vragen het STOP-principe te hanteren?Zal het stadsbestuur in dialoog gaan met de Vlaamse overheid om dit ook op hun wegen te laten gelden? En aangezien de burgemeester nu ook havenvoorzitter wordt, is het misschien het moment om ook eens te vragen of ook de havenwegen eindelijk fietsvriendelijk zullen gemaakt worden. Ik denk hierbij onder andere aan de Coiseaukaai, waar een aparte fietsstrook met voldoende afstand tot de rijweg, onontbeerlijk is. De vele kinderen, jongeren en ouders die hier veelvuldig moeten fietsen zullen dit dan eindelijk op een veilige manier kunnen doen. Sammy RoelantFractieleider Groen