Geen breekwerf in natuurgebied, wél duurzamer ruimtegebruik

24 Oktober 2021

Geen breekwerf in natuurgebied, wél duurzamer ruimtegebruik

De firma Top-Mix doet een wijzigingsverzoek in de beroepsprocedure bij het departement omgeving voor een betonverwerkingsinstallatie in de Dudzeelse polder.

Met Groen Brugge blijven we ons verzetten tegen een vestiging van deze firma in de prachtige Dudzeelse Polder. Deze polder is belangrijk als buffergebied met Dudzele, Lissewege en Zwankendamme. Het vogelrichtlijngebied is uniek, maar wie de volledige Dudzeelse polder kent weet dat dit heel dit gebied uitzonderlijk is. Het zou dan ook een aanrader zijn om met de gemeenteraad ter plaatse dit gebied eens te gaan bezoeken. Wanneer mogen we het beloofde bezoek met de gemeenteraad aan de haven in onze agenda plaatsen?

Bovendien zal dergelijke betonverwerkingsinstallatie zorgen voor meer verkeer, lawaaihinder, geurhinder en stofhinder voor Dudzele en de omliggende gemeenten. Dit moeten we hoe dan ook vermijden.

Wij herhalen dan ook terug onze vraag om duurzamer met onze industriegronden om te springen. Op de beurs Agrotopia in Roeselare werd alvast bewezen dat er duurzamer kan omgegaan worden met percelen: op de gebouwen van de REJO veiling staat er nu een serrecomplex voor duurzame landbouw. Het kan dus effectief anders. Ook in de Zeebrugse achterhaven bewijst CRO dat een parkeertoren een goed alternatief is voor de weinig duurzame parking die nu kostbare ruimte inneemt.

We kijken dan ook uit naar de hoogbouwnota, die dit voorjaar beloofd was aan deze gemeenteraad en aan de Gecoro. Niet enkel voor woningbouw is deze nota belangrijk, maar even goed voor industriebouw. Een gezond evenwicht moet er voor beide sectoren gevonden worden. Tegen wanneer mogen we deze nota verwachten?

Zal het stadsbestuur zich tenslotte verder verzetten tegen de aanvraag van Top-Mix na dit wijzigingsverzoek in de beroepsprocedure?

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid