Terugschroeven autovrije winkelstraten (Interpellatie 31-05-2016)

06 Juni 2016

Via de pers vernamen we dat de momenten waarop de twee belangrijkste winkelstraten autovrij worden, nog maar eens worden aangepast: koning auto krijgt opnieuw meer ruimte. Met Groen hebben we ons onthouden bij de stemming over het mobiliteitsplan. In een notendop: we vinden dat er te veel opties open gehouden worden, er is te veel ruimte voor halfslachtig beleid. Dit plan is m.a.w. geen uitgestippelde route naar een verzekerde duurzame mobiliteit. Dat laatste is een must. Je moet daar niet flauw over doen. Dat is het verplichte doel. Automobiliteit mag niet meer de hoofdeiser zijn in hoe we onze mobiliteit organiseren. En een goed plan moet een route zijn naar dat oogmerk toe. Zo’n plan is het huidige mobiliteitsplan niet en daar krijgen we nu een proeve van. De kaart trekken van duurzame mobiliteit betekent dat je bepaalde onduurzame opties begint uit te sluiten. Zo is in veel steden en gemeenten van over heel de wereld het autovrij/autoluw maken van drukke winkelstraten een eerste stap. Dat is een beproefde methode en vaak de eerste horde die men neemt in wat men noemt de modal shift: het verschuiven naar duurzame mobiliteitskeuzes. Denk aan het STOP-principe (het beleid gaat prioritair uit van de stappers en trappers, dan van het openbaar vervoer en pas in laatste instantie van de personenwagens). In de vorige verkiezingen waren mobiliteit een belangrijk thema. Iedereen beseft dat er iets moet veranderen. Maar niemand wil de burger duidelijk maken dat dit betekent dat er zaken zullen veranderen. Vaak ook bij die burger zelf. Als wij politiekers geen leiderschap durven tonen geraken we er nooit. De Franse schilder-schrijver Francis Picabia wees er al op: de enige manier om gevolgd te worden, is door sneller te gaan dan de anderen. (“La seule façon d’être suivi, c’est de courir plus vite que les autres.”) Dit bestuur is gestruikeld over een eerste horde, met onduidelijkheid voor de vele potentiële bezoekers tot gevolg en een stap terug: weg van duurzame mobiliteit. Deze stap achteruit geeft het signaal dat er af te pingen valt op de o zo noodzakelijke mobiliteitsverschuiving.   Mag ik de toedracht omtrent de huidige beslissing?Welke stappen zijn de volgende die gezet zullen worden om het mobiliteitsplan uit te voeren, met name in het kader van het autoluw maken van de binnenstad? Bruno MostreyGemeenteraadslid