Studies verbreding Schipdonkkanaal: bezwaren niet weerlegd

06 Mei 2013

De eerste summiere presentatie van de ecohydrologische en waterbalansstudie leidt tot bijna euforische reacties in Zeebrugse havenkringen. Het illustreert vooral hoeveel opdoffers de verbreding van het Schipdonkkanaal te verwerken kreeg in de voorbije jaren en vooral hoeveel bezwaren er nog overblijven.Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Watteeuw: "Op bezwaren zoals de immens hoge kostprijs, de zware aanslag op de landbouw en op het historische landschap en de vele hinderaspecten is er nog steeds geen afdoend antwoord. De verbreding van het Schipdonkkanaal blijft een waanzinnig project."Bovendien hebben beide studies de toets van de bevraging helemaal niet doorstaan. Vreemd genoeg werden de studies gepresenteerd voor de parlementsleden deze studies mochten inkijken. Daardoor ontstaat een bedrieglijk positief beeld over deze studies. Uit de beperkte gegevens die de parlementsleden tijdens de presentatie kregen is wel al duidelijk dat met een aantal gegevens geen rekening is gehouden. Daarom blijft het onwaarschijnlijk dat er voldoende water zou zijn om alle kanalen te voeden.“Hoe denkt men het ooit bij de bevolking te verkopen,” zo vraagt Sammy Roelant, voorzitter Groen Brugge, zich af, “dat in de droge periode zoet water moet bijgepompt worden in het kanaal, zoals de experts stellen, terwijl ondertussen aan de bevolking wordt gevraagd hun gazon niet te sproeien of de auto niet te wassen? Dat er geen watertekort zou zijn, is dus wel een heel rekbare interpretatie van de feiten.”De waterbalansstudie houdt zelfs geen rekening met de nieuwe grotere zeesluis in Terneuzen. De nieuwe sluis zal een veel grotere capaciteit hebben wat betekent dat er een grotere aanvoer moet zijn van zoetwater op het kanaal Gent-Terneuzen, om verregaande verzilting tegen te gaan. Dat volume zoetwater is er niet. Wel integendeel.Het studiebureau gaat ook nogal luchtig heen over de watertekorten die zich nu al voordoen op het kanaal Gent-Terneuzen. De 13 kubieke meter water per seconde die Vlaanderen moet garanderen aan Nederland halen we nu al niet altijd. In de presentatie zelf werd nochtans al duidelijk aangegeven dat er nu al jaarlijks lange periodes zijn dat het minimale waterdebiet niet wordt gehaald op het kanaal Gent-Terneuzen. Die periodes duren gemiddeld 48 dagen. De verbreding van het Schipdonkkanaal zal de frequentie en de duur van de watertekorten versterken.Bij de presentatie van de ecohydrologische studie was vooral opvallend hoe het studiebureau weinig waarde hecht aan waardevolle vegetaties. Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron: "Het studiebureau stelde zonder verpinken dat als vegetaties verdwijnen door verzilting er wel andere vegetaties in de plaats zullen komen. Wat een arme visie op de biodiversiteit. Mijn eerste indruk was in ieder geval dat de verzilting onvoldoende ernstig werd ingeschat."De presentatie van de studies is geen doorbraak voor de verbreding van het Schipdonkkanaal. De bezwaren blijven. Uit de reacties van de verschillende partijen is duidelijk dat er voor dit project geen politieke meerderheid meer bestaat. Enkel bij de Brugse afdelingen van een aantal partijen wil men dit project nog doorduwen. Groen vraagt minister Crevits om nu eerst en vooral te werken aan de uitbouw van de estuaire vaart en het spoor.Filip Watteeuw, Vlaams Volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter GroenSammy Roelant, Lijsttrekker en voorzitter Groen Brugge Bart Caron, Vlaams Volksvertegenwoordiger