Stakingsaanvraag van de politie in Brugge, terecht of niet?

20 Mei 2013

De Brugse politievakbonden VSOA en NSPV dienden een stakingsaanzegging in. Ze hebben een aantal klachten, gaande van het uitblijven van een organigram over het nieuwe politiegebouw tot bepaalde overplaatsingen. Groen Brugge meent dat een aantal van de klachten zeker een grond hebben, maar dat het verhaal twee kanten heeft. “Het is geen geheim dat er in het politiekorps van Brugge bij een aantal mensen een verkeerde houding was gegroeid. De politie van Brugge stond niet echt bekend als een modern korps en bij een bepaalde groep agenten en sommige leidinggevenden was de motivatie soms ver te zoeken.” stelt Groen-raadslid Sammy Roelant. “Dat vertaalde zich onder meer in het moeilijker werven van nieuwe krachten in het korps. Onvoldoende agenten zagen het zitten om in Brugge te werken.” “Wij hebben de indruk dat de nieuwe korpschef hier zeker een aantal veranderingen wil in gang zetten. Maar je bakt geen omelet zonder eieren te breken. Dat betekent dat sommige maatregelen bij een aantal mensen pijn doen, maar nodig zijn om een schokeffect teweeg te brengen. Het aspect 'sociale controle' dat korpschef Van Nuffel aanhaalt, ondersteunen wij dan ook ten volle. Wij begrijpen dat de vakbonden al hun leden in bescherming willen nemen, maar soms moeten ze oppassen dat ze daarbij de terechte eisen niet in kracht doen afnemen door bepaalde wantoestanden te verdedigen”, zo vervolgt Roelant. “Want uiteraard hebben de agenten ook terechte klachten”, meent Roelant. “Ook mij was al verschillende keren ter ore gekomen dat het huishoudelijk reglement voor het nieuwe politiegebouw te detaillistisch was, tot soms bijna in het absurde. Een voorbeeld kan zijn dat sommige agenten die een andere dienst bezoeken gesprekken moeten voeren met hun collega's in kamers die meer op strenge verhoorcellen lijken. Dat is niet bevorderlijk voor de sfeer. Een vlotte informele omgang is op elke werkvloer nuttig. Ik vroeg het huishoudelijk reglement overigens ruime tijd geleden op, maar heb tot op heden geen antwoord mogen ontvangen van het stadsbestuur.” “Ook andere maatregelen zijn onlogisch. Zo mogen de agenten nachtdiensten niet langer in de districten doen, maar moeten ze in het centrale gebouw aanwezig zijn. Nochtans staat hun materiaal vaak in die districten, en maakt hun aanwezigheid in de districten de interventietijd korter”, stelt Roelant nog. “En wat betreft het nieuwe organigram, daar hebben zowel de bonden als de korpschef het gelijk aan hun kant.Eeen democratie heeft soms inherent een bepaalde traagheid ingebouwd, die samengaat met verkiezingen, het installeren van nieuwe besturen, etc. Samen met hen wachten wij enthousiast op het startschot van de nieuwe beleidsperiode, zodat eindelijk alles in gang kan schieten.”