Stad Brugge verkoopt historische Ryelandtzaal onderhands, voor de prijs van een villa!

04 Oktober 2017

Opnieuw doet Stad Brugge mooi erfgoed van de hand.  Erfgoed dat voor Brugge een symbolische waarde heeft. De zaal van de voormalige Theresianenkerk zal zo zijn functie verliezen voor musicerende Bruggelingen en studenten van het Conservatorium, die er auditie kunnen doen. Opnieuw ook een mooie zaal minder voor tal van andere muziekactiviteiten, merkt Marleen Ryelandt op.  De toekomstige bestemming van de Ryelandtzaal is nog onzeker. De projectontwikkelaar spreekt alvast van een andere bestemming en zelfs een verhoging van de vloer in functie van de herbestemming. Groen vreest er zelfs voor dat de Ryelandtzaal niet in haar oorspronkelijke toestand zal behouden worden.  De Stad Brugge vergeet hierbij dat Baron Jozef Ryelandt een belangrijke rol heeft gespeeld voor de muziekgeschiedenis van Brugge in de eerste helft van de 20 ste eeuw. Hij was immers een gelauwerd directeur van het Brugse muziekconservatorium en ook componist. Brugge is deze historisch belangrijke musicus zeker eerbied verschuldigd.  Brugge doet verder aan de uitverkoop van haar eigendommen. In ruil hiervoor wordt een zeer duur pand gehuurd aan het station voor het Huis van de Bruggeling, vult Charlotte Storme aan.  Dat de Weylerkazerne eindelijk een invulling krijgt is op zich een goede zaak voor het verloederd gebouw.  Groen kan zich evenwel niet vinden in het bouwen van een ondergrondse rotatieparking onder de Weylerkazerne. Immers aantrekken van autoverkeer naar de binnenstad is geen optie en wordt door Groen ten zeerste betreurd. Brugge heeft in het kader van het parkeerplan integendeel nood aan goed gelegen randparkings, voorzien van regelmatige schuttlebussen, voldoende accommodatie en fietskluizen.  Een dergelijk uitverkoopbeleid is een historische centrumstad onwaardig !   Marleen Ryelandt                             Charlotte Storme                              Andries Neirynck Fractieleider Groen Brugge   Gemeenteraadslid Groen Brugge    Voorzitter Groen Brugge    Foto's : Karin Robert