sociaal economisch congres van Groen gaat door in Brugge.

01 April 2013

Bij de verkiezingen van 2014 zal Groen sterk inzetten op de sociaal-economische thema's. Werk en ondernemen, fiscaliteit, loopbanen en klimaat en gezondheid zullen daarbij centraal staan. Dit congres zal doorgaan in het KHBO op 19 en 20 oktober. Er worden zo'n 1000 groenleden, sympathisanten en middenvelders verwacht. Groen schuift sociaaleconomische voorstellen naar voren want het is daar waar de mensen van wakker liggen. Wouter Van Besien: “Mensen willen weten of hun loon morgen nog zal volstaan om de facturen van elektriciteit en hun woning te betalen. Is er nog wel een toekomst voor onze economie, met genoeg jobs voor iedereen? Kunnen we niet minder belastingen heffen op arbeid en de belastingen eerlijker verdelen? Is onze toenemende mobiliteit wel verzoenbaar met een gezond leefmilieu? Ja, ja, ja, ja, dat is het antwoord dat wij hen willen geven en met ons congres zullen we daarvoor ook heel concrete voorstellen uitwerken.” “We kozen specifiek voor Brugge omwille van de interessante infrastructuur van het KHBO, gecombineerd met de aantrekkelijke omkadering die het mooie Brugge biedt voor zo'n tweedaags congres.” aldus Groen voorzitter Wouter Van Besien “ Bovendien heeft de boomende lokale groep de capaciteit om de randevenementen bij het congres in handen te nemen.” “Wij zijn uiteraard zeer blij met de keuze voor Brugge voor dit voor de partij zeer belangrijke congres. De crisis sleept nu al 5 jaar aan, de klassieke recepten werken niet langer en de mensen willen nieuwe creatieve oplossingen. Daarover gaat dit congres. Wij zullen als lokale groep met veel energie en enthousiasme mee het debat voeren.” reageert Groen fractieleider in de Brugse gemeenteraad Sammy Roelant, “Zelfs in een relatief sterke lokale economie als de Brugse laten de gevolgen van de crisis zich voelen. Recent nog bleek dat de jongerenwerkloosheid in Brugge met 12% gestegen is. Er moet eindelijk gekozen worden voor een innovatieve, groene economie, gebaseerd op korte toeleveringsketens. Zonder structurele aanpak blijven we aan symptoombestrijding doen en zal de situatie er enkel op achteruitgaan.” Het is de bedoeling als open partij om ook mensen van buiten de partij, zoals bedrijfsleiders, academici en middenvelders bij het proces te betrekken. “Dit is dus ook een hartelijke uitnodiging voor de mensen uit de Brugse regio die zich geroepen voelen om mee te denken over de aanpak van de toekomstige uitdagingen,” besluit Roelant. Iedereen kan in volle transparantie deelnemen aan de inhoudelijke debatten in de aanloop naar het congres op de site: www.impulscongres.be.