Schipdonkkanaal: hopelijk haalt de rede het van lobbywerk

06 Mei 2013

Nu minister Crevits heeft aangekondigd dat er nog dit jaar een beslissing valt omtrent het Schipdonkkanaal komt het dossier weer volop in de actualiteit. Er werden ook verschillende studies aangekondigd die dit jaar zouden worden bekend gemaakt. Groen! hoopt dat de minister van haar woord is, zodat dit spookdossier dat veel onrust veroorzaakt in de streek, eindelijk van tafel verdwijnt. In een reactie op de uitspraken van de minister stelde schepen van toerisme Jean-Marie Bogaert (NVA), dat hij hoopt dat de eerste spadesteek voor de verbreding van het kanaal voor binnen de vijf jaar zal zijn. In een voor zijn doen merkwaardig groene reflex stelt hij dat enkel een verbreding van het kanaal veel vrachtwagens van de weg kan halen. “Groen! vraagt zich af of de schepen weet dat er een veel beter alternatief is voor de weg (naast een betere benutting van het spoor): namelijk de estuaire vaart” aldus Sammy Roelant, voorzitter van Groen! Brugge. Nu reeds wordt er geïnvesteerd in de estuaire vaart, zonder subsidies – dus ook niet in de vorm van dure infrastructuurwerken op kosten van de belastingbetaler – en blijkt het een economisch valabel alternatief. Volgens professor George Allaert (UGent) zullen de kosten voor de verbreding overigens niet de geraamde 1 miljard euro, maar 3 miljard bedragen, en wordt de capaciteit van een verbreding systematisch overschat. Daarentegen blijkt overigens dat de capaciteit van de estuaire vaart door het havenbedrijf onderschat wordt. “Daarnaast vinden we het ook vreemd dat precies de schepen van Toerisme deze piste verkiest,” oppert Guido Maertens, fractieleider voor Groen! in de Brugse gemeenteraad, “het polderlandschap rond het kanaal is een unieke toeristische troef. En een gezonde economie bouw je op rond je de troeven die je al hebt, niet door je troeven te vernietigen.” De schepen stelt wel dat er voldoende garanties moeten komen dat er geen industrie langs het kanaal het landschap kan vervuilen, maar lijkt zich niet bewust van de verzilting die het kanaal zal veroorzaken en die het omliggende polderlandschap en bijhorende landbouw zal doen teloorgaan. Groen! Brugge blijft voluit kiezen voor de estuaire vaart en de ontsluiting via het spoor en hoopt dat rationele argumenten het zullen halen op prestige en lobbywerk als de beslissing valt. Sammy Roelant, voorzitter Groen! Brugge, 0473 33 40 81Guido Maertens, gemeenteraadslid Groen! Brugge, 0496 56 45 93