Sanering Carcoke site, woonwijken en volkstuinjes Zwankendamme

20 Februari 2022

Sanering Carcoke site, woonwijken en volkstuinjes Zwankendamme

Uit mijn schriftelijke vraag omtrent de sanering van de Carcoke site bleek dat we hier nog jaren werk voor de boeg hebben. Hierbij wil ik mijn dank betuigen aan ons stadslabo en de dienst leefmilieu die dit dossier verder opvolgen.

Het betreft hier één van de brownfields van Vlaanderen, waar OVAM onder meer teer, minerale olie, PAKs, BTEX, cyanide en zware metalen saneert. Het gevolg van jarenlange historische vervuiling van de voormalige cokesfabriek.

In de naastgelegen terreinen van Zeematex worden overigens koolwaterstoffen  gesaneerd en is er aanwezigheid van asbest in de bodem.

Enkele vragen:

  • Naar waar werd de afgegraven grond afgevoerd om te saneren en werd deze volledig gesaneerd?
  • Zijn de terugsaneerwaarden gehaald?
  • Zijn er restverontreinigingen en daarmee samenhangend gebruiksadviezen van toepassing? 
  • Beperken die desgevallend de mogelijke toekomstige inrichtingen?
  • Hoever staat de sanering van de terreinen van Zeematex?
  • Kan Stad Brugge, analoog aan het actieplan voor de sanering van de cyanide van de tuinen van Kristus Koning, hetzelfde doen voor de tuinen en van de woonwijken en de volkstuintjes in Zwankendamme voor alle gekende vervuiling uit de omgeving van deze woonwijken, ttz teer, minerale olie, PAKs, BTEX, cyanide en zware metalen?

Alvast bedankt om dit te bekijken en de sanering verder goed op te volgen.

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid