RUP strand en dijk

29 Juni 2013

De RUP strand en dijk van alle kustgemeentes liggen nu voor. Er is een algemeen kader gecreëerd voor alle gemeentes wat een goede zaak is.Hierbij worden een aantal extra mogelijkheden gegeven aan de toeristische uitbating van de kust en heeft men gepoogd om een aantal gemeentelijke knelpunten weg te werken. Ik ben zelf afkomstig van De Haan en ken de kust toch wel een beetje. Ik besef heel goed dat het toerisme een zeer belangrijk economisch gegeven is en dat dit moet bevorderd worden maar men mag niet vergeten dat open ruimte en natuur ook toeristische troeven zijn en dit wordt wel eens vergeten als er gepleit wordt voor meer overdekte terrassen en commerciële uitbatingen op het strand.We pleiten er dan ook voor om ook in de centrumgebieden voldoende ruimte te laten voor de recreant die gewoon op het zand wil zitten en niet in een zetel, een strandbar of op een overdekt terras. Voor 9 van de 10 gemeentes is bepaald dat dit op de helft van de oppervlakte moet kunnen, voor Blankenberge wordt hierop een uitzondering gemaakt, daar kan men maar op 1/3 van het strand in het centrumgebied “vrij” zitten. Wat de reden hiervoor is kon men mij in de commissievergadering niet meedelen, er werd enkel door de schepen van Blankenberge, tevens provincieraadslid, gezegd dat de dijk in Blankenberge zeer kort is en dat dit de reden was, een vreemde uitleg. Wat de surfclub in Zeebrugge betreft, deze is nu niet opgenomen in het RUP alhoewel we in een advies in het dossier lezen dat de provincie daar het initiatief voor kon nemen. Blijkbaar was men al te ver in het planningsproces gevorderd om dit nog te doen. Wij pleiten ervoor dat dit geregeld wordt, de situatie zoals ze nu is kan niet blijven voortduren. Het voorzien van een infrastructuur voor watersport heeft zijn waarde maar dient te beantwoorden aan een aantal voorwaarden die er nu niet zijn. Indien de surfclub op deze locatie blijft en eventueel nog zou kunnen uitbreiden dan dient er voor de (beloofde) compensatie van natuurgebied te worden gezorgd. Er is ook sprake van locaties voor evenementen op het strand. Deze locaties worden nu bij voorkeur gesitueerd waar niet veel bewoning is, wat te begrijpen is vanuit het oogpunt van geluidsoverlast. Maar we willen er toch op wijzen dat deze evenementen dan zullen georganiseerd worden in overgangsgebied wara nog natuur aanwezig is en we vragen of hier dan ook de nodige maatregelen zullen zijn voorzien om de overlast t.o.v. de natuur te minimaliseren.