Raakt Brugs klimaatplan af?

04 Oktober 2013

In de ronkende beleidsverklaring van het nieuwe bestuur werd een klimaatplan aangekondigd. Dit met de doelstelling om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen, de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% te verhogen. Een goed voornemen vindt Groen Brugge, maar de voortekens zijn slecht. In een vraag van Groen fractieleider Sammy Roelant aan de bevoegde schepen van leefmilieu Mieke Hoste, in de gemeenteraad van 17 september of er nog voor de begroting van november een klimaatplan komt raakte de schepen in moeilijke papieren: zij stelde dat dit niet het geval zal zijn. Zij kon dit ook niet motiveren. Op de bijkomende vraag of dit plan niet moet mee opgenomen zijn in de BBC liet de schepen zich ontvallen: “eigenlijk wel.” Ook Burgemeester Landuyt leek in het berek niet verontrust: ons klimaatplan zal enkel besparen, dus moet dit niet in begroting. Toen raadslid Roelant opmerkte dat een klimaatplan toch ook investeringen met zich meebrengt zweeg de Burgemeester in alle talen. “Volgens de nieuwe beheerscyclus BBC die opgelegd wordt door Vlaanderen aan de lokale overheden moet er een strategische meerjarenplanning worden opgemaakt. De begroting wordt dan gekoppeld aan deze planning.” aldus Sammy Roelant “Het feit dat de schepen en de burgemeester nu reeds zeggen dat de deadline van november niet zal gehaald worden heeft ofwel te denken over de lichtzinningheid waarmee het bestuur de BBC aanpakt ofwel hoe weinig belang aan het klimaatplan wordt gehecht. Het klimaatplan niet opnemen zou een ernstige bestuurlijke fout zijn.” Een klimaatplan, dat een ernstig engagement is voor de stad en veel inspanningen zal vragen, vereist middelen en samenwerking door de verschillende diensten. Toch zullen beide niet zijn opgenomen in de begroting en beheerscyclus die ter goedkeuring liggen. Een ernstige bestuurlijke fout. De milieu- en natuurraad kreeg het ontwerpplan al te zien, en leverde advies. Dus de bottleneck zit elders. “Het klimaatplan werd blijbkaar afgevoerd van de agenda van het college omdat de samenwerking tussen de coalitiepartners niet goed loopt rond dit dossier.”zo stelt Sammy Roelant “Blijkbaar had de schepen niet genoeg afgecheckt met de CD&V. Schepen Hoste is nieuw en toont veel goede wil, zo'n dingen zijn zeker vergeeflijk. Maar we hopen dat gekibbel zo'n belangrijk dossier niet in het gedrang brengt.” “Naar aanleiding van de reactie die we hoorden op onze vragen, vrezen we ook wel wat voor de inhoud van het plan. We willen het stadsbestuur dan ook porren om een onafhankelijke nulmeting te doen en jaarlijkse evaluaties van het plan door een onafhankelijke instelling die hiervoor de expertise bezit.”zo besluit Sammy Roelant “Na het nieuwste rapport van het IPCC werd nog eens prangend duidelijk dat het 1 voor twaalf is omtrent het klimaat. Het bestuur kan dus niet achterover leunen en de zaken hun beloop laten.”