Publieke drinkwaterfonteinen in Brugge

04 Augustus 2015

Publieke drinkfonteinen zijn gezond, ecologisch en sociaal. Groen Brugge stelt dan ook voor dat het stadsbestuur op verschillende plaatsen in de stad gratis drinkwater voorziet.   “Zeker tijdens warme dagen, is het belangrijk dat de vele mensen die de publieke ruimte in Brugge benutten voldoende kunnen drinken. Strategisch geplaatste drinkwater fonteinen en pompen maken drinkwater niet alleen toegankelijker, maar nodigen ook uit om te drinken.” stelt Sammy Roelant “Daarnaast zullen openbare fonteinen ook de drang naar frisdranken doen afnemen. Een dubbele winst voor de volksgezondheid in onze stad.”   Hierbij kunnen zowel vaste drinkwaterfonteinen, voor drukke knooppunten, als verplaatsbare, tijdens evenementen, een functie hebben.   Maar er is meer. Met 148 liter drinkfleswater per jaar zijn Belgen de vierde grootste consument ter wereld van water uit drinkflessen, na de Emiraten, Mexico en Italië. Dat is ten eerste een zeer dure en nutteloze kost voor de huisgezinnen. Maar bovendien is het ook een zeer grote ecologische last voor de planeet. Dit dure systeem wordt enkel draaiende gehouden door een voortdurende marketingcampagne om het, zeker niet gezondere, flessenwater te kopen.   “Het kost 10.000 keer meer om water in een fles te krijgen dan uit de leiding te laten komen, berekende het Earth Insitute. De productie van flessen voor drinkwater vergt overigens jaarlijks 2,7 miljoen ton plastic, waarvan 80% in het milieu terecht komt als afval. Daarnaast zijn er veel vragen te stellen bij de waterwinning voor gebotteld water.” stelt Groen fractieleider Sammy Roelant “Het in ere herstellen van publiek drinkwater, biedt zo een eenvoudig te verwezenlijken lokaal antwoord op een uitwas van onze scheefgelopen mensonvriendelijke economie.”   “Zeker in een stad als Brugge die, laat ons wel wezen, op sommige plaatsen een toeristenval is waar onredelijke prijzen gevraagd worden, ook voor bijvoorbeeld water, louter omwille van de locatie waar je het koopt, kan gratis publiek water het imago van gastvrijheid en oncommerciële vriendelijkheid voor bezoekers vergroten.” besluit Sammy Roelant