Mobiliteit

Groen pleit voor een versterking van het mobiliteitsbeleid vanuit een heldere keuze voor voetgangers en fietsers. Met de kindnorm en seniorennorm nemen we de meest kwetsbare weggebruikers en de groeiende groep ouderen als uitgangspunt. Wat op maat is voorkinderenvoor senioren, jonge ouders met een kinderwagen, personen met een beperkte mobiliteit,,… is meteen aangenamer en veiliger voor alle weggebruikers en buurtbewoners.

We willen een de stad ontlasten van de overdaad aan bussen en toch en betrouwbaar bussensysteem op poten zetten. Wij pleiten voor een bussensysteem met drie centrumlijnen die de volledige binnenstad bedienen.

Delen is de toekomst! Groen Brugge wil dan ook inzetten op deelsystemen.

We willen als stad ruimte bieden voor verschillende vormen van autodelen en fietsdelen, op maat van de gemeente en de buurt. We kijken daarvoor niet alleen naar de binnenstad, maar proberen het aanbod uit te breiden naar de randgemeenten.