Plastic Soep

30 April 2013

Wereldwijd wordt er momenteel zo'n 250 miljoen ton plastic per jaar geproduceerd, en in de laatste tien jaar werd er ongeveer evenveel plastic geproduceerd als in de hele vorige eeuw. Eigenlijk is de benoeming polymeren orrecter, maar ik zal verder voor het gemak de gebruikelijke verzamelnaam plastic gebruiken. Plastic is niet niet onderhevig aan biodegradatie maar wel aan fotodegradatie. Dat betekent dat plastic nooit volledig wordt afgebroken. Bijna alle plastic die ooit is gemaakt, bestaat nog steeds. Experts schatten dat plastic zeker duizend jaar meegaat. Jaarlijks komt zo'n vier miljoen ton in de zee terecht waar de plastic zich uiteindelijk via stromingen verzamelt in een zestal gebieden. Maar ook onze eigenste noordzee zit vol plastic en transformeert stilaan tot een plastic soep. Hoelang blijft de kaviaar van de noordzee, onze Zeebrugse grijze garnaal, nog eetbaar? Want vergis u niet deze plastic soep komt onze voedselketen binnen.  Beste collega's. Brugge is een eeuwenoude kuststad. Wij zijn vergroeid met de zee, die ons zoveel gegeven heeft in de geschiedenis. Het is aan ons als stad om het goede voorbeeld te geven en de zee te vrijwaren van deze alsmaar sneller sluipende vergiftiging. Aangezien plastic meestal enkel kan gedowncycled worden, dus niet echt gerecycleerd kan worden is vermijden van afval de beste weg. Wij hebben we vijf vragen aan het stadsbestuur. Ten eerste zouden we willen vragen aan het stadsbestuur om stap per stap alle plastic te mijden uit de eigen stadsdiensten en OCWM-diensten. Ten tweede zouden we willen dat elke organisatie of evenement waaraan de stad haar medewerking verleent of subsidieert plasticvrij zouden worden. Ten derde zouden we willen vragen dat de stad de inwoners sensibiliseert en acties voert om plastic te vermijden. Ten vierde zouden we vragen dat bij nieuwe vestigingen van bedrijven strenge afspraken worden gemaakt over het gebruik van plastic. Ten vijfde willen we vragen dat IVBO, meer en meer inzet in op de cyclische economie van de toekomst en onder meer onderzoekt hoe plastic afval kan dienen voor hergebruik. Ten zesde: wat is de stand van zaken van het project waarbij vissers plastic uit de zee vissen?