Ook PFOS in Male, Lissewege en stationsomgeving

29 Mei 2023

Ook PFOS in Male, Lissewege en stationsomgeving

Na mijn eerdere tussenkomsten en interpellaties bleek dat er wel degelijk een PFOS problematiek is in Brugge.

De nieuwste inzichten in de gevolgen van PFOS vervuiling zijn niet min, dit bleek de laatste weken in de media.

In Brugge zijn 4 gekende sites, naast de gekende site van het Damage Control Center in Ryckevelde. Deze zijn allemaal in kaart gebracht via de officiële Vlaamse instanties. Het betreft:

 • Site van de brandweer, Walweinstraat 20 te Brugge
 • Site aan de Zeelaan in Lissewege
 • voormalige stortplaats van Male
 • percelen van Alstom aan de Vaartdijkstraat

 

Momenteel zijn er een aantal maatregelen van toepassing waaronder:

 • Laat kinderen niet spelen op onbedekt terrein op de site.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond op de site verstuift of verwaait.
 • Eet u zelfgeteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was uw fruit en groenten goed met water voor u ze eet. Dit advies geldt zeker voor kwetsbare personen: kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven.
 • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen. Kwetsbare personen eten beter geen eieren van eigen kippen.
 • Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin.
 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water geven.

Een aantal vragen hieromtrent:

 • wat is de oorzaak van deze vervuiling in Lissewege, Male en de terreinen Alstom
 • Werden alle omwonenden voldoende op de hoogte gehouden en worden nieuwe omwonenden op de hoogte gebracht van deze vervuiling?
 • Ook het VTI ligt op de terreinen van Alstom, werden zij op de hoogte gebracht?
 • Hoe zit het met de sanering van het Damage Control Center in Ryckevelde, waar OVAM al aangaf dat een sanering er moet komen?
 • Sanering Brandweerkazerne Walweinstraat, site Lissewege, site Male en terreinen van Alstom, een stand van zaken?

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid